Vinstlyft för Catena

Publicerad 2010-08-18 08:32

Fastighetsbolaget Catena redovisar en vinst före skatt på 107,3 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period i fjol var vinsten 19,9 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Catena redovisar en vinst före skatt på 107,3 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period i fjol var vinsten 19,9 miljoner kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 39,0 miljoner kronor jämfört med 50,2 miljoner kronor ett år tidigare.

TT