De flesta studenter behöver hemförsäkring

Publicerad 2010-08-13 08:58

Även studenter behöver en hemförsäkring, men snålhet och okunskap leder till att många står utan skydd om det händer något.

En anledning att välja bort hemförsäkringen är att man inte tycker att de få ägodelar man har i sitt studentrum är tillräckligt värdefulla att försäkra.

– En hemförsäkring ersätter inte bara om dina saker skadas eller stjäls. Det innehåller också en reseförsäkring, ansvarsskydd (hjälper dig om du skadar en person eller egendom så att du blir skadeståndsskyldig), rättsskydd (du får ekonomiskt skydd om du hamnar i en rättstvist), överfallsskydd (ger dig skadestånd om du blir överfallen och skadas), säger Carl Norrman produktexpert Solid Försäkringar.

Andra tror att det räcker att föräldrarna har en hemförsäkring eller att man inte behöver en hemförsäkring om man hyr i andra hand. Men bor man i egen bostad måste man också ha en egen hemförsäkring. Hemförsäkringen gäller nämligen på den adress man är folkbokförd, och studenter ska normalt vara folkbokförda på studieorten.

Det enda undantaget är om man inte fyllt 18 år. För den under 18 år som på grund av studier måste bo någon annanstans än föräldrarna ska ändå vara folkbokförd hos dem.

Detta gäller så länge du fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning som du påbörjat innan du fyllt 18 år.

Vid tillfällig vistelse på studieorten (alltså om man inte är folkbokförd där) finns ett ”bortaskydd”. Det innebär oftast att studenten ingår i dina föräldrars hemförsäkring.

PRIVATA AFFÄRER