PA-Skolan: Avdrag för resor i tjänst

PA-Skolan: Avdrag för resor i tjänst

Publicerad 2010-07-15 08:30

Enda möjligheten att sänka sin skatt är för många att göra avdrag för resor. PA-skolan går denna gång igenom det du bör känna till om resor i tjänsten och hemresor i samband med dubbel bosättning och tillfällig anställning.

Använder du egen bil för resor i ditt arbete får du i regel en skattefri bilersättning av din arbetsgivare. Den uppgår för 2010 till 18,50 kr/mil för egen bil. Har du rest med förmånsbil och haft utgifter för drivmedel är den skattefria ersättningen 6,50 kr/mil för diesel och 9,50 kr/mil för övriga drivmedel. Om din arbetsgivare inte betalar ut någon ersättning för din tjänsteresa får du i stället göra avdrag med motsvarande belopp per körd mil i din inkomstdeklaration.

Du får dessutom dra av väg-, bro-, färjeavgift och trängselskatt du betalat och inte fått ersättning för i samband med resan. Detsamma gäller för parkeringsutgifter.

Med egen bil avses en bil du äger själv, men även bil du lånar, hyr eller leasar räknas som din egen bil. Avdragsbeloppet ökar inte även om du haft passagerare eller tung last med dig på tjänsteresan. Har du använt egen släpvagn kan du dock dra av ett skäligt belopp för den.

Avdragsbeloppen avser personbil, det vill säga en bil avsedd för förare och högst åtta passagerare. Har du rest med egen lastbil eller buss får du göra avdrag med de totala faktiska kostnaderna för tjänstekörningen inklusive årlig värdeminskning. Du får räkna 15 procent av inköpspriset som kostnad om den årliga körsträckan är högst 3 000 mil och 20 procent om körsträckan är längre.

Har du haft en tillfällig bostad under tjänsteresan och rest mellan den och en tillfällig arbetsplats räknas även dessa resor som en del av din tjänsteresa. Du bör löpande under året spara dokumentation som styrker att du gjort de tjänsteresor du vill yrka avdrag för.

Bland annat bör du ha en noggrant förd körjournal där både körningen i tjänsten och din privata körning antecknas. Det är också bra om du tankar på kort och antecknar när du tankar. Körjournalen blir tillförlitligare när noterade tankningar kan stämmas av mot kortfakturorna.

Hemresor

Om du på grund av ditt arbetebor på annan ort har du möjlighet att göra avdrag för hemresor   till din vanliga bostadsort. Läs PA-skolan i Privata Affärer nr 9/2009 om avdrag för dubbla

bostäder. Du har då rätt att göra avdrag för en hemresa i veckan om det är mer än 5 mil mellan arbetsort och hemort. Använd närmaste färdväg när du mäter avståndet. Avdragsrätten är dock begränsad till resor inom EES-området. Avdrag för hemresor har du rätt att göra även om du haft dubbla bostäder under så lång tid att du inte längre får göra avdrag för bostadskostnaden på arbetsorten. Är du ensamstående och har bostad och fast anställning på arbetsorten är avdraget för hemresor till tidigare bostad begränsad till den tid du kan få avdrag för dubbla bostäder. Det vill säga under normalt två år. Tänk på att om du hyr ut bostaden på din tidigare bostadsort tappar du rätten till avdrag för hemresor. Avdragsrätten gäller bara de resor du gör till din eller familjens hemort.

Du får inte avdrag för resor din familj gör till din arbetsort.

Billigaste färdsätt

Du får göra avdrag för vad du betalar för din hemresa. Det gäller även om det finns billigare alternativ. Åker du tåg kan du välja både snabbtåg och att åka i första klass. Väljer du flyg bör du dock hålla dig till de billigaste flygalternativen. Köper du en biljett för varje resa får du avdrag för det du betalar även om det blir dyrare än ett årskort.

Finns det inte godtagbara allmänna kommunikationer får du göra avdrag för resa med bil enligt de schablonbelopp som gäller för sådana resor. När du bedömer om det finns godtagbara allmänna kommunikationer ska de passa dina arbetstider på så sätt att vistelsen i bostaden blir meningsfull. I rättspraxis har bilavdrag godtagits när vistelsen i bostaden endast uppgick till 17 timmar inklusive mellanliggande natt. Om du väljer att använda bil för dina hemresor trots att det finns allmänna kommunikationer får du dra av vad det skulle kostat med det billigaste färdsättet. Enligt Skatteverket är det i regel landsvägsbuss. Tåg gäller bara om bussalternativet innebär täta stopp och lång restid och i så fall i andra klass. Finns det direktbuss eller pendlingsbuss med avgångstider som passar ditt resande är det alltså priset för en sådan resa du får dra av.

JONAS SJULGÅRD


Läs fler artiklar i PA-skolan här

Krönika
Hernhag: Positiv rapportflod och utdelningstrender som står sig
Placera
Så lyckas du med förhoppningsbolagExperten ger ett hett aktietips
Event
Chefredaktören: Nu kan vi anordna placeringskvällar igenStora Placeringskvällen i åtta städer
Chatt
Hernhag: Två favoriter bland investmentbolagen"En aktie värd att titta närmare på just nu"
Pension
Så mycket ökar pensionerna nästa år
Börsen
Avmattning i eftermiddagshandeln
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street åt olika håll
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB höjer Evolution till köpFortsatt lönsam tillväxt i korten
Rapport
Något bättre tillväxt än väntat för Autoliv
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Hexpol återtar utdelningenÅterbetalar permitteringsstödet
Rapport
Sämre än väntat för Veoneer
Analyser
Här är fredagens köprekar
Rapporter
Kolla hur det går för fredagens rapportbolagHär är hela listan
Notering
Något nedåt för Offentliga Hus i premiären
Rapport
Starkt resultat från Electrolux"Uppdämd efterfrågan bakom lyftet"
Rapport
Vinstfest för NordeaSlog förväntningarna med råge
Rapport
Thule krossade förväntningarnaNettoomsättningen ökade mer än 50 procent
Rapport
Dometic höjde omsättningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Lite bättre än förväntat för omsorgsbolaget
Rapport
Pandox bättre än väntat"Återhämtning på hotellmarknaden"
Rapport
ABB spår utmanande kvartal
Rapport
Ica prickade förväntningarna
Rapport
Odd Molly vände till vinstFunderar på att dela upp bolaget
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson klart bättre än väntat"Kasino lockar även efter nedstängningarna"
Rapport
Bättre än väntat för EpirocFöreslår en andra utdelning