Dubbla bostäder kan ge skatteavdrag

Dubbla bostäder kan ge skatteavdrag

Publicerad 2010-07-08 16:09

Har du fått en ny anställning och skaffar en bostad på den nya arbetsorten kan du i din inkomstdeklaration göra avdrag enligt reglerna för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete.

Observera att du inte får göra något avdrag om du enbart byter bostadsort, utan det dubbla boendet måste bero på att du fått ett nytt arbete. För att få avdrag krävs alla dessa tre förutsättningar:

  • Det är mer än 50 kilometer mellan din nuvarande bostadsort och din nya arbetsort.
  • Du övernattar på din nya arbetsort.
  • Du behåller en bostad på nuvarande bostadsort.

Det är avståndet mellan orterna som ska mätas, vilket kan vara svårt. Skatteverket anser därför att avståndskravet är uppfyllt om det är mer än 50 kilometer mellan din nuvarande bostad och din nya arbetsplats. Närmaste färdväg gäller.

Du måste övernatta på arbetsorten. Men hur många nätter i veckan du gör det saknar enligt skatteverket betydelseför din avdragsrätt.

Dubbel bosättning

De utgifter du får dra av beräknas på olika sätt beroende på om ditt nya arbete är tillfälligt eller om Det är en anställning tillsvidare. Vid tillsvidareanställning tillämpas reglerna för dubbel bosättning. Du får då avdrag med dina faktiska utgifter för bostaden på arbetsorten.

Det vill säga hyra, el med mera. Köper du en bostad bör du tänka på att räntor för bostadslån endast dras av i inkomstslaget kapital. Det gäller även om du har rätt att dra av för dubbel bosättning.

Om Skatteverket frågar måste du kunna visa dina faktiska utgifter för bostaden. Något schablonavdrag för boendet finns inte vid dubbel bosättning.

Den första månaden får du även göra avdrag för måltider och småutgifter med 63 kr/dag för de dagar du övernattat påarbetsorten.

Avdraget för dubbel bosättning är tidsbegränsat till två år. Är du gift eller sambo kan du få avdrag i ytterligare tre år om det dubbla boendet beror på din makes eller sambos arbete eller förvärvsverksamhet.

Tiden kan förlängas, men då krävs synnerliga skäl. Exempel på sådana skäl kan vara allvarlig sjukdom inom familjen eller varsel om uppsägning kort tid före två- eller femårsperiodens slut.

Observera att om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten och familjen skaffar en tillfällig bostad på den tidigare bostadsorten, är det utgifterna för den tillfälliga bostaden som ska dras av.

Tillfälligt arbete

Om du uppfyller kraven för dubbel bosättning men din anställning endast avser en kortare tid, kan du få avdrag enligt reglerna för tillfälligt arbete. Detsamma gäller om arbetet på annat sätt är tidsbegränsat till sin natur. Det finns ingen tidsgräns för vad som avses med kortare tid, men två år kan ses som en riktlinje. Enligt Skatteverket är en tidsbegränsad provanställning ett tillfälligt arbete. Det gäller även om provanställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Ett tidsbegränsat förordnande på viss tjänst anser Skatteverket däremot inte uppfyller kraven för tillfälligt arbete. Vid tillfälligt arbete får du göra avdrag med dina faktiska utgifter för bostaden. Kan du inte visa hur stora dessa utgifter är, men du kan göra troligt att du har sådana utgifter, får du göra avdrag med 105 kr/natt för boendet. För de dagar du övernattat på arbetsorten får du dessutom dra av 105 kr/dag för måltider och småutgifter den första månaden.

Om ett tillfälligt arbete övergår i en fast anställning ska avdragsrätten för dubbel bosättning börja räknas från tillträdet av den fasta anställningen (RÅ 2007 ref 73).

Studerande

Om du studerar och arbetar tillfälligt under exempelvis sommarlovet kan du ha rätt att göra avdrag enligt reglerna för tillfälligt arbete. Har du en bostad på studieorten och arbetar tillfälligt på din tidigare bostadsort får du göra avdrag även om du bor hos dina föräldrar.

Men om Skatteverket frågar måste du kunna visa att du haft utgifter för övernattningen hos dina föräldrar. Om du däremot normalt bor hos dina föräldrar och hyr en tillfällig bostad på arbetsorten, får du göra avdrag även om du inte har några utgifter för boendet hos dina föräldrar.

Utlandsarbete

Reglerna om avdrag för dubbel bosättning och tillfälligt arbete gäller också om du arbetar utomlands   och skattar för utlandsinkomsten i Sverige. I stället för 63 kr respektive 105 kr drar du då av 30 procent respektive 50 procent av det normalbelopp för aktuellt landsom Skatteverket fastställt för ökade levnadskostnader.

JONAS SJULGÅRD

Fonder
”Här finns fondvinnarna 2021”Tillväxtmarknaderna gynnas av svag dollar och höga råvarupriser
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor föreslår utdelning på 14 kr
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sektor
Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare
Foto: AP/TT
Wall Street
Fortsatt uppåt i New York
Börsen
Uppåt på börsen
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Analytikerna: Evolution värd sin höga värderingUppsida mellan 10-25 procent
5G
Kina vidtar "nödvändiga åtgärder" mot Sverige efter 5G-blockeringen
Analyser
Tolv köprekar bland analyserna
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Pareto: Billeruds vändning till lönsamhet får momentum
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Strategen och förvaltaren: Detta gynnas av Biden som president
Budstriden
SBB:s bud på Entra blev 190 norska kr
Foto: Johanna Norin /TT
Rapport
Sandvik lämnar extrautdelningVinsten högre än väntat
Rapport
Högre vinst än väntat för Avanza
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Electrolux: Stark ökning av vitvaruleveranser i USA
Foto: Thomas Johansson/TT
Aktier
SEB: Fem svenska industribolag i framkant
Aktieportföljen
Nu startar nya aktieportföljen onlineEndast för dig som är prenumerant
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens många nya köprekar
Bostad
Analytiker: Bopriser fortsätter uppåt hela året"Överraskande motståndskraft mot pandemin"
Foto: istockphoto
Placera
Ålandsbanken överviktar aktier trots "överköpt börs"Överviktar Norden och Europa
Analys
Oppenheimer sätter "street high" för Tesla
Foto: Per Larsson/TT
Sektor
Kinesisk efterfrågan har höjt priset på järnmalm med 80 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik: Varken ordförande eller vice ställer upp för omval
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Aktie
Telia flaggar för högre kassaflöde än väntatFöreslår utdelning på 2 kronor per aktie
Bostad
Valueguard: Bostadspriser fortsatte upp i december