Riksbanken tror på stigande bopriser

Riksbanken tror på stigande bopriser

Publicerad 2010-06-01 11:08

God inkomstutveckling och relativt låga räntor talar för att hushållens upplåning kommer att fortsätta stiga snabbt, trots oron på de finansiella marknaderna. Samtidigt väntas bostadspriserna fortsätta att stiga det kommande året.

Det skriver Riksbanken i den finansiella stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

Även om upplåningsräntorna väntas stiga framöver, och bidra till att dämpa prisutvecklingen på bostäder, räknar Riksbanken med att denna utveckling motverkas av ljusare utsikter för sysselsättningen. På längre sikt räknar dock Riksbanken med att prisuppgången dämpas när nybyggnationen av bostäder ökar.

Riksbanken ser också faktorer som kan dämpa hushållens upplåning framöver; Finansinspektionens förslag om begränsning av belåningsgraden på nya bolån innebär att lånekostnaden för högt belånade hushåll kommer att öka framöver. Dessutom finns en risk att stigande kostnader för bankerna till följd av ny bankreglering, förs över på hushållen, vilket kan dämpa efterfrågan på krediter.

Utlåningstillväxten kan också dämpas om den statsfinansiella oron i Europa förvärras och får realekonomiska konsekvenser, vilket kan göra hushållen mer pessimistiska om framtiden.

Riksbanken konstaterar samtidigt att hushållens belåningsgrad fortsätter att öka vilket gör dem allt mer sårbara för både oväntade ränteförändringar och prisfall på bostäder.

Hushållens skulder i relation till disponibelinkomsterna har stigit till drygt 167 procent. Trots den höga skuldsättningen bedömer Riksbanken att hushållens betalningsförmåga är god. Räntekvoten, ränteutgifterna efter skatt i förhållande till disponibelinkomsten var ”mycket låga” 3,5 procent under 2009.

En orsak till hushållens ränteutgifter har fallit snabbt är att de har valt att ta på sig en allt större ränterisk de senaste åren. Bostadslån till rörlig ränta utgör nu drygt 60 procent av hushållens totala stock av bostadslån.

”Riksbankens räntesänkningar har därmed fått stort genomslag på hushållens ränteutgifter. Detta innebär också att genomslaget på ränteutgifterna sannolikt går snabbare än tidigare när Riksbanken börjar höja räntan”, skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver vidare att hushållen troligen kommer att behöva öka sitt redan höga sparande om bostadspriserna skulle falla, dels beroende på att bankerna kommer att kräva amortering men också på grund av att hushållen vill kompensera sig för den lägre nettoförmögenhet som de lägre bostadspriserna ger upphov till.

Riksbanken håller dock fast vid sin tidigare bedömning om att de hushåll som har störst skulder också är de som har störst tillgångar. Bedömningen är att lägre bostadspriser sannolikt inte medför några större kreditförluster i banksystemet som helhet.

DIREKT

Direkt publicerat:2010-06-01 10:17:19

Chatt
Hernhag: Två favoriter bland investmentbolagen"En aktie värd att titta närmare på just nu"
Placera
Så lyckas du med förhoppningsbolagExperten ger ett hett aktietips
Event
Chefredaktören: Nu kan vi anordna placeringskvällar igenStora Placeringskvällen i åtta städer
Pension
Så mycket ökar pensionerna nästa år
Börsen
Avmattning i eftermiddagshandeln
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street åt olika håll
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB höjer Evolution till köpFortsatt lönsam tillväxt i korten
Rapport
Något bättre tillväxt än väntat för Autoliv
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Hexpol återtar utdelningenÅterbetalar permitteringsstödet
Rapport
Sämre än väntat för Veoneer
Analyser
Här är fredagens köprekar
Rapporter
Kolla hur det går för fredagens rapportbolagHär är hela listan
Notering
Något nedåt för Offentliga Hus i premiären
Rapport
Starkt resultat från Electrolux"Uppdämd efterfrågan bakom lyftet"
Rapport
Vinstfest för NordeaSlog förväntningarna med råge
Rapport
Thule krossade förväntningarnaNettoomsättningen ökade mer än 50 procent
Rapport
Dometic höjde omsättningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Lite bättre än förväntat för omsorgsbolaget
Rapport
Pandox bättre än väntat"Återhämtning på hotellmarknaden"
Rapport
ABB spår utmanande kvartal
Rapport
Ica prickade förväntningarna
Rapport
Odd Molly vände till vinstFunderar på att dela upp bolaget
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson klart bättre än väntat"Kasino lockar även efter nedstängningarna"
Rapport
Bättre än väntat för EpirocFöreslår en andra utdelning
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Rapport
Intrum i linje med förväntningarna