Många deklarationsråd från experten

Många deklarationsråd från experten

Publicerad 2010-04-28 18:27

Vad gör jag om jag skickat husavdragsblanketten till fel skattekontor?  Kan jag dra av prenumerationen på Privata Affärer? Skatteexperten Jonas Sjulgård hade det svettigt när han svarade på läsarnas många och varierande deklarationsfrågor.

moderator: Hej allesammans! Nu kör vi igång Privata Affärers stora deklarationschatt! Jonas Sjulgård svarar fram till kl 18.

Pehr: Vem och vad är det som avgör aktuell räntesats på kvarskatten? Just nu är det 0% basränta på belopp upp till 20.000:-. Om 0% håller kan man vänta med skatteinbetalningen till den 12 november.
Jonas: Hej Pehr. Basränta fastställs av Skatteverket och beräknas till den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Så länge basräntan är noll kan du vänta med att kompletteringsbetala belopp upp till 30 000 kr. Om räntan höjs görs det från ett månadsskifte. Skatteverket meddelar höjningen några dagar innan.

Håkan
: Hej. Har just till Skattekontoret i Västervik skickad begäran av Rotavdrag för ombyggnad av tak för mitt fritidshus (20090427) . Vad händer om ansökan kommer bort/inte kommer fram i tid ? Antar att ev kvittens av mottagen ansökan kommer efter den 3 MAJ. Har jag i så fall en chans att korrigera detta ? (Det rör sig ju om en ansenlig summa pengar) Vänligen /Håkan
Jonas: Hej Håkan. Kommer din ansökan bort eller kommer den in för sent går du miste om din skattereduktion. Nu är det mycket ovanligt att brev kommer bort på posten. Men den som vill gardera sig går till det lokala skattekontoret och lämnar in sin ansökan där och ber dem bekräfta mottagandet.

Sofia
: Jag råkade skicka blankett för husavdrag plus tillhörande underlag tillsammans med själva deklarationen. Kloka kollegor säger att husavdragspapperna borde ha sänts direkt till skatteverket i Västervik. Vad händer nu?
Jonas: Hej Sofia. Skatteverket ordnar det. Även om de givetvis inte är glada för merarbetet.

Lennart
: Jag har aktianalyser per brev som jag betalar.Är dom avdragsgilla
Jonas: Hej Lennart. Har du en omfattande aktiehandel räknas aktieanalyser per brev som en avdragsgill förvaltningsutgift.

Carina
: Ang uppskov av reavinst i samband med bodelning. Uppskovet skall då övertas av min fd man som bor kvar i fastigheten. I bodelninge har vi tagit hänsyn till den uppskjutna reavinstskatten Var i deklarationen skall jag skriva att han övertar reavinstuppskovet??? Vilka uppgifter skall jag bifoga så inte jag beskattas med uppskovsbeloppet.
Jonas: Hej Carina. Skriv under ”övriga upplysningar” på baksidan av din inkomstdeklaration att din del i fastigheten (beteckning) övergått till din f.d. make (namn, personnummer) vid bodelning (datum) i samband med skilsmässa. Ditt uppskovsbelopp (kr) ska därför överföras till honom. Skriver du så bör Skatteverket kunna ordna det.

Johan
: Hej Angående uppskjuten skatt på bostadsförsäljning. Jag sålde en lägenhet efter ca 10 års boende, med vinst och flyttade till annan stad och köpte där ny bostad. Flyttade dock igen inte så långt därefter och sålde då den bostaden med en liten förlust, men köpte återigen bostad vid tillbakaflytten. Dock ”hoppade” jag över den kortvariga bostaden i förra årets deklaration, och lade in definitivt uppskov till lägenheten som jag nu innehar. Nu i år måste jag deklarera vinst/förlust för den bostaden jag innehade enbart en kortare tid. Då det blev en mindre förlust undrar jag hur jag kan deklarera detta, om det är möjligt att göra en återföring av tidigare vinst på samma belopp som förlusten, trots att slutliga uppskovet gjorts till den lägenhet som jag nu bor i (och förlusten alltså gjordes den tidigare lägenhet som ska deklareras för i år)? Tack så mycket, och hoppas det går att förstå även om lite rörigt. Hälsar, Konfunderad
Jonas: Hej Johan Då du inte har något uppskov kopplat till den bostad du ska redovisa försäljning av i årets deklaration får du avdrag med hälften av den förlust du redovisar på blankett K6. Förlusten, utan någon reducering, redovisar du i ruta 85 på din inkomstdeklaration. Om du vill kan du frivilligt återföra en del av ditt vinstuppskov som du har på din nya bostadsrätt. Dock minst 20 000 kr. Det gör du i så fall på blankett K2. Men det återförda beloppet ska du ta upp i ruta 65 på din inkomstdeklaration. Det innebär att en återföring av en del av ditt uppskov inte ökar värdet av din förlust.

Anneli
: jag har sålt min bostadsrätt 2009 och köpt ett radhus 2009 för 2 470 000 som jag totalrenoverat, dvs bytt rörstammar, el, nytt kök och badrum mm till en kostnad av 550 000. En del av arbetet är utfört under nov-dec 2009 och resten jan-april 2010. Inköpskostnaden blir alltså 3 020 000 men hur och när redovisar jag detta?
Jonas: Hej Anneli. Inköpspriset för radhuset kan bli aktuellt att ange på baksidan av blankett K6 vid årets taxering om du tänker ansöka om uppskov med beskattning av vinsten när du redovisar försäljning av bostadsrätten. Om bostadsrätten såldes för ett högre pris än vad du betalade för radhuset får du till inköpspriset för radhuset lägga dina utgifter för ny-, till- och ombyggnad. De arbeten du räknar upp verkar dock till övervägande del vara värdehöjande reparationer. Sådana reparationer höjer inte värdet på radhuset när uppskovet ska prövas. Om inte uppskov är aktuellt vid årets taxering är det först vid en framtida försäljning av radhuset som du ska redovisa inköpspris och förbättringsarbeten.

bengt k
: Har det någon betydelse numer vem som tat skuldräntor på sin deklaration.? Förut sa man alltid att den som tjänade mest skulle ta hela avdraget för husräntor. Vi är gifta.
Jonas: Hej Bengt. Räntorna dras numera av i inkomstslaget kapital där skatten är 30 procent. Det innebär att ränteavdraget inte påverkas av din marginalskatt du har på dina arbetsinkomster och pensionsinkomster. Att rätt fördela räntan kan fortfarande vara aktuellt om en av makarna har kapitalförluster som ger ett underskott av kapital på mer än 100 000 kr. Den andre maken bör då dra av räntorna för gemensamma lån.

Patrik Petersso
: Hej! Jag ska redovisa handel i Securitas Direct, hur ska jag göra? Kan jag redovisa enl. schablommetoden? Kan jag ta kursen som det såldes för? Var kursen 27.50?
Jonas: Hej Patrik. När Securitas AB delade ut aktien 2006 bestämdes att 11 procent av ditt inköpspris för dina aktier i Securitas AB överfördes till Securitas Direkt. Aktien avnoterades från Nordiska listan den 15 augusti 2008. Du kan därför inte använda schablonmetoden om du ska redovisa en försäljning av Securitas Direkt i årets deklaration. Den får bara användas för noterade aktier.

mille
: Kan jag dra av TELIGENT som har gått KK ock även MICRO HOLDING I LIKV.
Jonas: Hej Mille. Teligent försattes i konkurs den 3 november 2008. Avdrag för förlusten hör därför till 2009 års taxering. Drog du inte av förlusten då får du begära omprövning av 2009 års taxering. När det gäller Micro Holding fattades beslut om likvidation den 17 juli 2009. Du kan därför dra av ditt omkostnadsbelopp för aktien som en förlust i årets deklaration.

Anders Östholm
: Om jag hyr ut del av min (hyresrätt) lägenhet (gemensam hall med med egen ytterdörr) kan jag yrka på helt avdrag ( 12000 kr ?)? Mvh anders.
Jonas: Hej Anders. Ja, schablonbeloppet 12 000 kr kvoteras inte. Använd gärna Skatteverkets hjälpblankett SKV 2199 ”Uthyrning m.m.” som du hittar på Skatteverkets hemsida. http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2199.4.19b9f599116a9e8ef3680002386.html

Kjell
: Jag har en fråga om den förtryckta summan för rotavdraget, denna stämmer ej. Jag har fått faktura från hantverkare med avdraget belopp 50% för arbetet. Jag har ännu inte fått någon spec från skatteverket att hantverkaren begärt några pengar. Ändrar jag i deklarationen? Då min fru är hälftenägare så vill jag fördela avdraget på oss båda.Kan jag fördela summan på våra resp. deklarationer? Tack
Jonas: Hej Kjell. Du bör avvakta specifikationen från Skatteverket. Tillgodoförs du skattereduktionen vid årets taxering får du meddela Skatteverket, efter att du fått specifikationen, att du vill föra över en del av skattereduktionen till din hustru. Alternativt kan du senare begära omprövning av 2010 års taxering och fördela om skattereduktionen.

Per-Inge Knutss
: Var går brytpunkten för statlig skatt (belop)?
Jonas: Hej Per-Inge. Brytpunkten 2010 för 20 % statlig skatt är för löntagare 384 600 kr. För pensionärer är den 390 500 kr. Brytpunkten för 25 % statlig skatt är 545 200 kr respektive 551 100 kr. Det är pensionärernas förhöjda grundavdrag som gör skillnaden.

Lennart Lindbla
: Är kostnaderna för att upprätta ett inbördes testamente avdragsbara i deklarationen?
Jonas: Hej Lennart. Nej, dina utgifter för att upprätta ett inbördes testamente får du inte göra avdrag för i deklarationen.

Anders Lilliehö
: Jag ärver 100 aktier med okänt anskaffnvärde. Jag köper 50 st av samma slag nu med känt ansk.värder.Jag säljer samtliga. Hur beräknas omkostnadsbeloppet ?
Jonas: Hej Anders. Fram till och med 2002 års taxering kunde man i Skatteverkets broschyr ”Deklarationsupplysningar – Löntagare” läsa hur man kombinerade schablonmetoden och faktiskt inköpspris när man tillämpade genomsnittsmetoden. Numera finns inget stöd för en sådan lösning utan du får välja antingen schablonmetoden eller genomsnittsmetoden för samtliga sålda aktier av samma slag.

johan lökk
: oäkta BRF: Jag har fått förmånsvärde förtryckt på dekl som ska tas upp som skattepliktig utdelning MEN skall om jag räkna rut lättnadsbelopp VAR skall det fyllas i? Skall det förtryckta beloppet strykas?
Jonas: Hej Johan. Beräkning av lättnadsbeloppet m.m. gör du på blankett K12 och bifogar din inkomstdeklaration. Uppkommer ett överskott ska detta tas upp som skattepliktig utdelning i inkomstdeklarationen. Stryk det förtryckta beloppet och skriv dit det nya. Uppkommer ett underskott ska detta tas upp som ”Kvarstående sparat lättnadsutrymme” på blankett K12 vid nästkommande års taxering. Det förtryckta beloppet ska även då strykas.

Jakob
: Hej! Jag studerar och står skriven i Stockholm. På loven arbetar jag på annan ort. Vilka olika avdrag kan jag göra för det?
Jonas: Hej Jakob. Vid tillfällig anställning är dina utgifter för bostad på arbetsorten avdragsgilla under den tid du bor där. Du får också dra av för merutgifter med 105 kr/dag. Men bara för den första månaden. Till det kommer en hemresa i veckan från arbetsorten till studieorten om det är din normala bostadsort.

Bengt
: Kan byte av blandare till duschkabin godkännas som rotavdrag ? För vs-montören vill de ha för 3 tim x 415 kr 1245.
Jonas: Hej Bengt. Ja, enligt Skatteverkets exempel på ROT-arbete kan du få skattereduktion för byte av blandare.

Åke Dahlström
: Har en obetald reavinst på 362.000 från en försäljning av bostadsrätt som jag nu vill
betala. Hur hög blir skatten på detta belopp. Hur gör jag rent praktiskt för att betala beloppet så att skattemyndigheten förstår att det gäller just skatt på reavinst? Åke D Åke D
Jonas: Hej Åke. Du bifogar blankett K2 med din inkomstdeklaration. På baksidan av blankett K2 anger du under rubrik J. hur mycket av uppskovet du vill återföra. För sedan in beloppet på inkomstdeklarationen, ruta 65. Det är 22 procent skatt på återfört belopp. På 362 000 kr blir det 79 640 kr.

Gun-Inger
: Hej! Vi har 2 st småhus på vår fastighet. Ska man då betala 2 fastighetsavgifter.
Jonas: Hej Gun-Inger. Ja, med två småhus som är egna värderingsenheter blir det en separat avgiftsberäkning för varje hus.

C-E BRÄNNMARK
: Vi sålde vårt hus 1 oktober 2008 men har ändå i årets deklaration påförts fastighetsavgift. Det kan väl inte vara rätt ?
Jonas: Hej C-E. Den som äger fastigheten vid årets ingång ska numera betala fastighetsavgift/fastighetsskatt för hela året. Skrev du kontrakt i oktober och äganderätten övergick på köparen i samband med tillträdet till exempel den 1 januari 2009 eller senare. Då är det rätt att du ska betala fastighetsavgift för hela 2009. Men avgiften brukar i sådant fall regleras med köparen i likvidavräkningen. Blev köparen ägare till din fastighet den 1 oktober 2008 ska du givetvis inte betala fastighetsskatt för 2009. Korrigera då den förtryckta fastighetsavgiften och skriv under ”övriga upplysningar” på baksidan av din inkomstdeklaration vem som köpte fastigheten, personnummer, samt när köparen övertog äganderätten enligt köpekontraktet.

Olle
: jag funderar på om jag kan göra avdrag för dubbla bostäder samt för matersättning då jag studerar och är skriven på annan ort. Under sommaren arbetade jag 20 mil ifrån min studieort under cirka 3 månaders tid.
Jonas: Hej Olle. Vid tillfällig anställning är dina utgifter för bostad på arbetsorten avdragsgilla under den tid du bor där. Du får också dra av för merutgifter med 105 kr/dag. Men bara för den första månaden. Till det kommer en hemresa i veckan från arbetsorten till studieorten om det är din normala bostadsort.

Eva
: Hej Jag undra om man kört någon till jobber som inte har körkort (de går inte att åka kollektivt dit) får man dra de faktiska kostnaderna vilket då blir 4 vägar 2 dit och 2 hem???
Jonas: Hej Eva. Den som är tvungen att åka bil till arbetet på grund av att det saknas allmänna kommunikationer får göra avdrag för två tur- och returresor om den som har kört honom till arbetet gör fyra resor. Det framgår bland annat av ett rättsfall RRK K78 1:40.

Kenth
: Jag gick i pension 1 juli 2009 (65 år). Jag sparade i pensionsförsäkring 8076 kr. År 2008 sparade jag ca 20000 kr i pensionsförsäkring (avdrag 12000 kr). Får jag uttöka mitt avdrag i årets dekl. för pensionssparande upp till 12000 kr med del av överskjutande från 2008.
Jonas: Hej Kenth Ja, du får i årets deklaration dra av 3 924 kr av den del av pensionsförsäkringspremien du inte fick avdrag för i fjolårets deklaration. 8 076 + 3 924 = 12 000 kr. Ändra beloppet i ruta 43 till 12 000 kr och tala om under ”Övriga upplysningar” på baksidan av din inkomstdeklaration vad du har gjort.

Olle Strömqvist
: Jonas ! Längre ner på privataaffarer.se står ”Om du äger en obebyggd tomt som du inom de närmaste åren inte tänker bebygga med ett hus, är tomten per automatik att betrakta som en näringsfastighet. ……” Har aldrig hört talas om detta! Är det inte 1% på taxeringsvädet som gäller utan begränsningsregel ?? Om man nu gör som privataaffarer.se säger hur blir utfallet av fastighetsskatten jämfört med 1% (eller vad det nu är ) på taxeringsvärdetet ?
Jonas: Hej Olle. Fastighetsskatten påverkas inte av om tomten är en näringsfastighet eller privatbostadsfastighet. Utan för en obebyggd tomt betalar du fastighetsskatt, som för närvarande uppgår till en procent av fastighetens taxeringsvärde. Vid försäljning av en obebyggd tomt kommer Skatteverket att se till att du betalar den vinstskatt som gäller för försäljning av näringsfastighet, dvs 27 procent skatt. Under den tid du äger den obebyggda tomten är det upp till dig att redovisa tomten på rätt sätt. Det vill säga på blankett NE. Där är fastighetsskatten avdragsgill. Har du annan näringsverksamhet får du omedelbart avdrag för skatten. Ha du inte det blir det ett underskott. Underskottet rullar du vidare till nästa år och det ökar för varje år som du lägger till ny skatt. Vid en försäljning får du dra av det ihopsparade underskottet mot försäljningsvinsten. Om du i stället ändrar dig när det gäller användningen av tomten och börjar planera för att bebygga den med en bostad du eller någon närstående tänker flytta in i byter tomten karaktär till privatbostad. Året efter får du dra av 70 % av det ihopsparade underskottet från NE-blanketten i inkomstslaget kapital.

Lee
: Hej Jonas, Jag undrar om man kan kvitta bolånräntta med aktiesvinst? Mvh Lee
Jonas: Hej Lee. Nej, det är bara aktievinster och aktieförluster som kvittas fullt ut. I ditt fall blir effekten att 70 procent av aktieförlusten kvittas mot dina ränteinkomster när inkomstslaget kapital summeras.

CDA
: Hej min fråga är jag betalade in 33000 kr på mitt IPS-konto. !2000 Kr får jag ju dra av för år 2009. Men resten 21000 Kr fick jag inte ta ut !!! Får jag dra av dem åren framigenom ? Pengarna (21000 Kr) idag är bundna i aktier idag.
Jonas: Hej. Har du betalat in 33 000 kr på ditt IPS-konto under 2009 får du dra av 12 000 kronor i årets deklaration. Om du under 2010 inte pensionssparar något belopp får du i nästa års deklaration dra av ytterligare 12 000 kr av ditt sparande 2009. De 9 000 kronor som sedan återstår får du inget avdrag för.

kim
: Jag läser juridik, får jag dra av littratur, böcker i min deklaration?
Jonas: Hej Kim. Nej, kurslitteratur får du inte dra av i din inkomstdeklaration

Urban: Hej! Det finns nåt som heter jobbeavdrag,vad är det och var gör man det avdraget?
Jonas: Hej Urban. Jobbskatteavdraget infördes inkomståret 2007 och är en skattereduktion som sänker skatten för den som har inkomst av arbete. Skattereduktionen beaktas av din arbetsgivare innan han betalar ut din lön, så det är inget avdrag du ska göra i deklarationen. Resultatet av avdraget är att du får mer kvar i plånboken efter skatt varje månad jämfört med de regler som gällde före 2007.
yvonne christen: jag har en reavinst sedan några år och som jag betalar ränta för. Hur gör jag om jag vill minska reavinstbeloppet. Dvs om jag vill betala in en del av beloppet? Eller är det inte förmånligt att betala av reavinsten?
Jonas: Hej Yvonne. På baksidan av Skatteverkets blankett K2, ”Uppskov – bostad” kan du frivilligt återföra hela eller en del av ditt uppskov. Återfört belopp måste uppgå till minst 20 000 kr. Beloppet för du sedan in i ruta 65 på din inkomstdeklaration. Den årliga skatt du betalar på uppskovsbeloppet motsvarar 3,2 % årlig ränta på den uppskjutna skatten. Kan du placera dina pengar med bättre avkastning finns ingen anledning att göra en återbetalning. Till det kommer att blir det ett regeringsskifte i höst finns ett tidigare löfte om att uppskovsräntan ska tas bort.
Alfie: Vid försäljning av en begagnad bil ska tydligen denna tas upp på blankett K9. Får man göra avdrag för förlusten?
Jonas: Hej Alfie. Du får inte avdrag för den förlust som uppstår när du säljer en begagnad personbil.

Ingela
: Hur ska man deklarera hobbyverksamhet?
Jonas: Hej Ingela. Skatteverket har en bra broschyr där de går igenom vad som gäller för hobbyverksamhet. Den kan du hämta på Skatteverkets hemsida. http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html

Lennart Filhm
: Hej Min fråga gäller rutavdrag. Skall flytta från en bostadsrätt. Tänker anlita en städfirma. Går det bra att göra avdrag hälften av kostnaden? mvh Lennart
Jonas: Hej Lennart. Flyttstäd kan du få skattereduktion för. Men inte några andra utgifter för flytten. Städfirman beaktar skattereduktionen på sin faktura om ni kommer överens om det i förväg.

Jan
: Aktieförsäljning som ej finns med i Inkomstdeklarationen från Skatteverket och således ej heller i bankens kontrolluppgift, hur skall det hanteras?
Jonas: Hej Jan. Att uppgiften om aktieförsäljningen inte finns med bland de förtryckta uppgifterna påverkar inte din skyldighet att redovisa försäljningen på rätt sätt i din inkomstdeklaration.

Stig Holm
: Varför får inte förvaltningskostnader säsom prenumerationer på Privata affärer, Placeringsguiden, uppkoppling på internet o dylikt inte dras av? Det är ju nödvändiga arbetsredskap för att kunna sköta sina aktieaffärer.
Jonas: Hej Stig. Har du en omfattande aktiehandel bör du få avdrag för Placeringsguiden. Men det är bara den del av dina förvaltningsutgifter som överstiger 1 000 kr som sänker din skatt. När det gäller tidningar går det att få avdrag för sådana som enbart vänder sig till aktieinvesterare. Privata Affärer har en bredare läsekrets och därför får du inte dra av den. Uppkoppling till internet är idag något som de flesta har tillgång till i sin bostad. Därför kan det vara svårt att räkna ut någon merkostnad för en sådan uppkoppling som är hänförlig till din aktiehandel.

Lori
: Jag sålde aktier förra året och ska nu få fram anskaffningsvärde. Jag försökt att räkna ut med hjälp av ‘aktiehistorik’ på Skatteverkets hemsida men det var komplicerad eftersom vissa aktier hade köps och sålts många ggr sedan 1974. Jag undrar om det finns ett enkelt sätt (ett program kanske) att räkna ut anskaffningsvärde.
Jonas: Hej Lori. Tyvärr blir du hänvisad att använda schablonmetoden om du inte kan få fram den verkliga anskaffningsutgiften. Det vill säga du får dra av 20 procent av det du fick betalt för aktierna, som anskaffningsutgift.

Magnus
: Jag och mina 2 syskon fick sommarstuga av våra föräldrar i gåva 2002. I höstas sålde jag min 1/3 till syskonen (för 1/3 av taxeringsvärdet). Stugan byggd 1981/82 av diverse hantverkare med hjälp av min far. I samband med gåvan så slängde min far en hel del pärmar (räkningar/kvitton) eftersom han trodde att de inte behövdes längre utan att vi skulle utgå från taxeringsvärdet vid ”gåvan” (gåvan reglerades via bank med reverser utgående från taxeringsvärdet) om vi önskade sälja senare. Han har en mindre del kvitton sparat + alla summor/utlägg antecknade (specificerat på en lapp) vid byggandet. 2 större kostnader med ”förbättringar hittar han heller inte kvitton på. a. pga dåligt vatten fick man djupborra en brunn (18 000kr har namn på firman) 1984 b. indragning av telefon (Televerket) (14 500kr) cirka 1990. Frågan Kan jag dra av för byggkostnaderna (+ de 2 beskrivna förbättringarna) (som även Skatteverket måste inse är rimliga) eller bara det som finns kvitton kvar på?
Jonas: Självklart ska du yrka avdrag för samtliga utgifter. Men för att inte riskera skattetillägg bör du i en bilaga till din deklaration tala om vilka förbättringar du har kvitton på och vilka du saknar kvitton på och ange hur du beräknat anskaffningsvärdet. Vad Skatteverket sedan godkänner det vet man aldrig i förväg.

Jerker
: Om jag under året avslutat min utländska kapitalförsäkring som jag ägt i 10år – hur skall det deklareras? Värdet av försäkringen är dessutom betydligt lägre än när det startades. Hälsningar Jerker
Jonas: Hej Jerker. Belopp som utbetalas från en kapitalförsäkring är skattefritt. Du kan därför inte få avdrag för din förlust.

mille
: Hur begär jag omprövning.
Jonas: Hej Mille. Skriv ett brev till Skatteverket med rubrik omprövning, ange namn och personnummer, samt vilken taxering du vill ändra och vad du vill ändra.

Tofu
: Från Skatteverket så är försäljningssumman på mina Teckningsrätter (SEB) / Säljrätter (Bure) förtryckta i underlaget. Är det hela dessa belopp som skall skattas eller finns det någon kostnad för dem som skall stå som köppris.
Jonas: Hej Tofu. Hela försäljningssumman beskattas när du har sålt teckningsrätter och säljrätter.

arne postonen
: om man vill ta ut sin pension hur beskattas man om man fortvarande vill jobba tex deltid? Det är väl mindre statlig skatt när man fyllt 65 inte sannt och hur mycket? mvh arne postonen
Jonas: Hej Arne. Från och med året efter du fyllt 65 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Exakt hur din skatt förändras kan du räkna ut på Skatteverkets hemsida. Där finns ett mycket lättanvänt skatteberäkningsprogram. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalafatillbaka/raknautdinskatt.106.233f91f71260075abe880009734.html

Bengt
: Hej, Min fru kunde inte utnyttja sina aktieförluster i deklarationen avseende 2008 då inte inbetald skatt räckte till. Min fråga är nu om hon kan nyttja avdraget retroaktivt i 2009 års deklaration. Mvh / Bengt
Jonas: Hej Bengt. Nej. Kapitalförluster kan inte flyttas till ett annat år.

Per Olsson
: När skall restskatten betalas in. Har rest på 2500kr
Jonas: Hej Per För närvarande är det ingen ränta på skattekontot för din del. Det innebär att du kan avvakta med att betala. Får du ditt slutskattebesked i augusti ska skatten vara betald i mitten av november.

Barbro
: Föjer rot- rutavdragen personen eller bostaden? M a o om jag köper ny bostad o förre ägaren utnyttjat hela avdragsrätten under innevarande år gör det att jag inte kan få göra avdrag för t ex städning eller tapetsering under resten av året?
Jonas: Hej Barbro. Husavdraget är kopplat till dig som person och inte till bostaden.

Robert
: Hej! Jg undrar hur det fungerar med avdrag för pensionspsrande? Jag sätter idag av 100:-/månad till en pensionsfond vilken min bank har anmält som avdrag till skatteverket. Har hört att avdrag medges för upp til 12tkr. Undrar därför hur detta fungerar? Måste de pengar jag sparar till pension sparas i en pensionsfond eller kan den sparas i andra fonder eller på ett vanligt räntekonto? Vad händer om jag kommer på att jag vill använda dessa pengar innan jag går i pension, får jag restskatt då?
Jonas: Hej Robert. Pensionssparandet är ett bundet sparande som du kan göra antingen i en pensionsförsäkring eller IPS i bank. Du får börja ta ut pensionen från det år du fyller 55. Inom ramen för en pensionsförsäkring kan du spara i aktier och fonder. Oavsett när du tar ut pengarna betalar du inkomstskatt för uttaget belopp. Ett pensionssparande är mest förmånligt om man har hög marginalskatt när man sparar och låg skatt när pengarna tas ut. Brytpunkten för den högsta marginalskatten går i år vid en årsinkomst på 545 200 kr. För den som ligger under brytpunkten för statlig skatt, 384 600 kr, kan det oftast vara förmånligare att spara i vanliga fonder utan avdragsrätt i deklarationen.

janne
: Jag skall deklarera en lantbruksfastighet och vill veta : Vad menas med immateriella tillgångar?
Jonas: Hej Janne. Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis – förvärvad goodwill – utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten – utgifter för koncessioner, patent, licenser – utgifter för hyresrätter och särskilda rättigheter till fast egendom – utgifter för mönsterskydd, förlagsrätter m.m.

Göran Blom
: Kan man ta upp arbetskostnaden för installation av ett villalarm för att få ROT-avdrag? Måste man i så fall ha ansökt om det i samband med att arbetet utfördes förra året?
Jonas: Hej Göran. Nej. Installation av villalarm ger inte rätt till ROT-avdrag.

Henrik
: Hejsan, Jag använde rotavdraget när jag gjorde om mitt kök, men på deklarationen ser det ut som jag inte fått något avdrag. Jag vet att man måste tjäna en viss summa för att få 50%, men om de är så att jag inte kommer upp i den summan så borde jag väl ha rätt till någon procents avdrag.
Jonas: Hej Henrik. Har du ansökt om ROT-avdrag på särskild blankett och skickat den till Skattekontoret i Västervik ska du få ett meddelande från Skatteverket om att man granskat och godkänt avdraget. När du fått ett sådant meddelande tillgodoförs du skattereduktionen. Har hantverkaren minskat arbetskostanden på fakturan kan det vara så att han varit lite sen med sin ansökan så att beloppet inte kunnat förtryckas på din inkomstdeklaration. Men skattereduktionen kan ändå komma med på ditt slutskattebesked. Loggar du in på Skattevekrets hemsida med e-legitimation kan du se din inkomstdeklaration där med de senaste uppgifterna inlagda. Din skattereduktion kan finnas med där. Uppgifterna på hemsidan uppdateras varje dag.

Bert Frank
: Skilsmässa.Bodelning.Köpt ur ena parten från hus.Advokatkostnader ism detta. Är kostnaderna avdragsgilla och i så fall under vilken rubrik.MVH
Jonas: Hej Bert. Nej. Dina utgifter för advokat i samband med skilsmässa får du inte göra avdrag för.

Rolf F
: Äger en skogsfastighet. Köpte en ny motorsåg för 8600 sek. Går det att dra av hela summan? Hur redovisar jag den ing.momsen 1720 sek. Hur får jag tillbaka dessa momssumman?
Jonas: Hej Rolf. Inventarieinköpet får du göra direktavdrag för på NE blanketten. Momsen redovisar du på baksidan av din inkomstdeklaration, ruta 110, avdragsgill ingående moms.

Christian
: Går det att under Kapital dra av förvaltningskostnader, för dator vid aktiv handel?
Jonas: Hej Christian. Det kan gå att dra av för dator om du har en mycket aktiv handel. Men jag rekommenderar att du gör ett öppet yrkande i deklarationen för att undvika skattetillägg. Det vill säga att du upplyser om att du i dina förvaltningsutgifter har tagit med avdrag för dator. De flesta får avslag på ett sådant yrkande.

stefan
: hej hr du något förslag på avdrag som inte till hör de 5 vanligaste avdragen dvs. några nya tag på avdrag
Jonas: Hej Stefan. Mitt tips om att fastighetsskatten är avdragsgill för den som har en obebyggd tomt har väckt uppmärksamhet. Det kan du läsa om i PA nr 3, sid 37.

moderator
: Det går också att läsa om detta på nätet: http://www.privataaffarer.se/skatt/201004/sa-deklarerar-du-en-obebyggd-tomt/index.xml

Lars: De 50.000 som anges för ROT-avdraget, betyder det att bruttosumman av arbetet kan vara 100.000 per år för en ägare? Om 2 personer äger fastigheten (hälftenägare) blir det då så att bruttosumman av arbetet kan vara 200.000?
Jonas: Ja, du har uppfattat reglerna rätt.

Monica
: Hej Jonas. Jag har sedan tidigare ett uppskov för en aktievinst som deklarerades på K4B. Frågan är om detta uppskov är tidsbegränsat eller om jag skall återföras till beskattning efter en viss tid. Tack på förhand för ditt svar.
Jonas: Hej Monica. Uppskovet du har på grund av aktiebytet får du behålla så länge du har de tillbytta aktierna kvar.

mille
: Har bolag som inte är aktiva på börsen kan jag dra av dessa bolag CISL NRS TECHNOLOGIES. Eller sälja dessa för 1 kr st till nästa deklaration.
Jonas: Hej mille. Bolag som inte är i konkurs eller likvidation måste du sälja för att få dra av ev. förlust. Försäljning måste ske för ”marknadsmässigt” pris. Det kan givetvis i vissa fall vara 1 kr.

Lars Nilsson
: Såg i någon artikel att man kunde få extraavdrag för tillfälligt jobb på annan ort. Min dotter är skriven och studerar i Växjö – men sommarjobbat i Hässleholm – 12 mil enkel resa med bil och har därför bott hos oss under veckan – åkt med bil varje vecka till Växjö under 8 veckor. Vilka avdrag kan hon göra ? Tjänar ca. 45.000 kr brutto på 8 veckor – har avdraget någon effekt ? Hon har inga andra inkomster förutom studiebidrag o studielån. MVH Lars Nilsson
Jonas: Hej Lars. Jobbskatteavdraget medför att avdragseffekten är cirka 7 % för inkomst upp till cirka 53 000 kr. Det innebär att för varje 1 000 kr din dotter kan dra av sänks hennes skatt med 70 kr. Vid tillfälligt arbete kan man få avdrag för bostad på arbetsorten, en hemresa i veckan mellan arbetsort och bostadsort samt 105 kr/dag den första månaden.

BG
: Om jag har glömt att göra avdrag i min förra deklaration för dubbelt boende samt reseavdrag ,hur gör jag då
Jonas: Hej BG. Begär omprövning av 2009 års taxering hos Skatteverket och tala om vilka avdrag du vill göra.

Maritha
: När är det fördelaktigast att betala restskatten om den är 11000??
Jonas: Hej Maritha. Vänta till dess du fått ditt slutskattebesked.

Lars: Såålt fastighet med reavinst på ca 900.000. Köpt ny fastighet med inköpspris lägre än försäljningspriset på sålda fastigheten. Hur mycket av skatten på reavinsten kan jag låta bli att betala nu, alltså att skjuta upp en del av skatten?
Jonas: Hej Lars. Då du inte har inköpspris och försäljningspris m.m. med i din fråga går det inte att ge något svar. Men om du fyller i blankett K5 får du svaret på baksidan av den blanketten.

Stefan
: Hej Jonas! Mitt rotavdrag som jag skall skicka med deklarationen är troligen för stort för att min inbetalda skatt skall räcka till för hela avdraget. Skall jag ändå lämna in de allmänna avdrag som jag brukar göra för inkomsternas förvärvande, eller är det lika bra att strunta i att skriva upp dessa?
Jonas: Hej Stefan. Självklart ska du ta med dina avdrag i deklarationen så att du inte råkar missa något.

Thomas
: Hejsan, Mina Taura aktier har avnoterats från aktietorget, kan man få uppskov med förlusten till nästa deklaration?
Jonas: Hej Thomas. Enligt Skatteverkets aktiehistorik är Tatura AB endast avnoterat. Det innebär att du måste sälja aktien för att få en avdragsgill förlust.

Ali
: Får restskatt på ca 22000 kr, när är absolut sista datum som jag måste betala in dessa pengar ? (är ju nollränta på beloppet)
Jonas: Hej Ali. Får du slutskattebeskedet i augusti ska beloppet vara betalt i mitten av november.

Sandy
: Jag har ett antal Scan Mining på min depå med marknadsvärde 0. Vet inte om konkursen är klar. Kan jag betrakta dessa som sålda under 2009 och utnyttja förlusten för kvittning? Eller måste jag skänka dem till min fru så att hon kan utnyttja förlustavdraget i nästa års deklaration för 2010?
Jonas: Hej Sandy. Jag förutsätter att Scan Mining var ett svenskt bolag. Enligt Skatteverkets aktiehistorik försattes bolaget i konkurs den 6 december 2007. Förlusten var då avdragsgill vid 2008 års taxering.

Pia
: Jag har sålt Vostok Nafta Investm teckningsrätt svenskt depåbevis P1 med avslutskurs 2:11. Jag har svårt att komma underfund om vilken anskaffningskostnad som skall uppges. Jag har försökt läsa RSV 2007:22 och :26 samt RSV Namnändringar och notering på listan, men är fortfarande ej på det klara med vilket anskaffningsvärde som gäller.
Jonas: Hej Pia. Skatteverket har på sin hemsida under aktiehistorik beräkningsexempel som du kan ha hjälp av. Exemplet är på tre A4 sidor! http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/aktiermm/aktiehistorik/v/vostokgas.4.3d21d85f10922490e1080003024.html

Lennart Bergqui: Jag och min fru har betalat räntor på 73 000 kr samt att jag har förluster på mina sålda fonder & aktier på 250 000 kr. Kan vi ta upp alla ränteutgifter på min fru för att i någon mån jämna ut förlusterna?
Jonas: Hej Lennart. För lån där ni har ett gemensamt betalningsansvar kan du föra över ränteavdraget till din fru. För lån där endast du är låntagare går det inte att flytta över några räntor.

BG
: Vi försäljning av en bostadsrättlägenhet med vinst,vilka avdragsmöjligheter har man
Jonas: Hej BG. Vid vinstberäkningen drar du av dina utgifter för ny-, till- och ombyggnad under den tid du ägt bostadsrätten och de senaste fem årens värdehöjande reparationer för de år förbättringarna totalt uppgått till minst 5 000 kr. Vad som i övrigt gäller vid vinstberäkningen kan du läsa om i Skatteverkets broschyr ”Försäljning av bostadsrätt”: http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/321.4.39f16f103821c58f680007425.html

Saga
: Hej, min man har fått tjänstebil och jag undrar lite över reglerna. Kan man överhuvudtaget dra av resor till och från arbetet när man förmnsbeskattas?
Jonas: Hej Saga. Ja det går att få avdrag för resor till och från arbetet även med tjänstebil. Uppfylls tidsvinstkrav m.m. är avdraget 9:50 kr/mil (bensin) och 6:50 kr /mil (diesel)

moderator: Nu är tiden ute! Tyvärr han vi inte besvara alla frågor. Vi tackar Jonas Sjulgård för en suverän insats. Hoppas att ni får stor nytta av hans tips.

 
PRIVATA AFFÄRER
Chatt
Hernhag: Två högutdelare som är intressanta just nu
Wall Street
Wall Street: Tesla rasade på stark börs
Börsen
Rejält upp på veckans sista handelsdag
Rapporter
Dags för rapportperioden – här är alla datum
18/1
Trading Direkt: Två vinstvarningar och ny statsminister
Foto: Victor Lundber/TT
Analys
Barclays: Gruvbolaget höjs till övervikt"Minimal koldioxidexponering"
Foto: Annika af Klercker/TT
Aktie
Carnegie: Oriflames inbromsning i Asien oroar
Aktier
Redeyes nya toppval i Tech
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Björn Larsson/TT
Aktier
Swedish Match in i Nordeas modellportfölj
Foto: Anders Wiklund/TT
Analys
Kepler: Mekonomen fortsatt köpvärd efter vinstvarningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analyser
Avanza: Flera banker sänker riktkursen efter rapporten
Fonder
Carnegie Fonder lägger ner AfrikafondTror inte längre på placeringar i regionen
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Aktie
Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse
Foto: istockphoto
Aktie
IDL Biotech handelsstoppad
Aktie
Vinstvarning från Mekonomen"Genomgående svagt resultat"
Asien
Asien: Uppåt efter minskad tulloro
Aktie
Scandics vd tvingas checka utStyrelsen ser behov av nytt ledarskap
BUD
Stendörren: EQT förlänger budperioden
Elpriset
Elbolaget varnar: Räkna med högsta elpriset på sju år
Kommentar
Analytiker: Räkna med fortsatt svag kursutveckling för Avanza
Fonder
2018: Året då spararna flydde från aktiefonderBland- och indexfonder vinnare
Kurser
Bli ett placeringsproffs - anmäl dig till Privata Affärers kurser
Aktie
Bussbolaget rusar över 100 procentVann upphandling om sex bussar
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Avanza dyker efter rapportKostnadsprognosen höjs
Foto: istockphoto
Analyser
Analyser: Fyra aktier du inte ska köpa
Aktietips
Två heta köptipsOch några aktier du kan vara utan