Så väljer du rätt räntefond

Så väljer du rätt räntefond

Publicerad 2010-04-26 11:29

Obligationsfonder och realräntefonder är sämsta valet just nu. Men det finns hyfsade alternativ. Privata Affärer reder ut begreppen.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder, som även kallas likviditetsfonder eller korta räntefonder, placerar i räntepapper med kortare löptid än ett år. De kan jämföras med bankkonton i fråga om avkastning och risk.

– De känns ganska oattraktiva just nu, men de är i alla fall säkra. Man kan se dem som ett temporärt sparande för att undvika att förlora pengar, säger Anders Wilson.

I takt med räntehöjningarna placerar penningmarknadsfonder om till papper med högre ränta. På sikt kommer de alltså att ge bättre avkastning.

Obligationsfonder

Obligationsfonder placerar i räntepapper med en löptid på flera år och brukar betraktas som ett stabilt komplement till aktiefonder. De gör kursvinster när räntorna faller och gick framåt med stormsteg under finanskrisen.

Men nu, när räntorna ska stiga, blir situationen den omvända. Obligationsfonderna kommer att ge negativ avkastning.

– Är det någon gång man ska vara skeptisk till obligationsfonder så är det nu, konstaterar Anders Wilson.

Resan utför kan gå snabbt. Om marknadsräntorna höjs med en procent rasar en obligationsfond med 5-åriga papper med 5 procent.

Realräntefonder

Realräntefonder är antagligen det sämsta alternativet just nu. Denna fondtyp kompenserar för inflation och är normalt sett ett bra alternativ i en period av räntehöjningar, eftersom inflationen också brukar ta fart.

Men nu är läget annorlunda. Problemet är att räntan är extremt låg och ska höjas kraftigt. Eftersom realräntefonder oftast innehåller räntepapper med mycket lång löptid, ibland 20 till 30 År, leder även små ränteuppgångar till negativ avkastning.

Fördelen med inflationsskyddet vägs alltså mot den stora nackdelen med långa löptider. Ju längre löptid, duration, desto högre blir risken.

– I en sådan här miljö är det väldigt stor risk att realräntefonderna backar även om inflationen går upp, säger Anders Wilson som ändå ser en möjlighet för spararna:

– Försök att hitta en realräntefond med så kort duration som möjligt, högst fem år. En sådan fond kan kanske klara trycket.

Företagsobligationsfonder

Det blir allt vanligare att företag tar in pengar genom att ge ut egna obligationer, i stället för att låna från banker. Företagsobligationer brukar gå bra när börsen stiger.

I fjol prissatte marknaden att många företag skulle gå i konkurs. När de trots allt klarade sig steg deras obligationer kraftigt i värde. Riktigt dåliga papper gav mest.

Nu har företagsobligationer blivit förhållandevis dyra.

– Många är tillbaka på samma nivå som tidigare, trots att börsen inte har återhämtat sig helt, säger Anders Wilson.

– Jag tycker att man ska ha en försiktig hållning till företagsobligationer just nu.

Man bör få en premie för den extra risk man tar, men just nu är den premien för låg.

High Yield-fonder

Dessa fonder investerar i så kallade skräpobligationer utgivna av företag med problem.

De är inte särskilt beroende av räntemarknaden utan styrs framför allt av bolagsspecifik information.

Fonderna rör sig ofta i tvära kast där tvåsiffriga plustal varvas med tvåsiffriga minustal.

I fjol blev avkastningen exceptionellt bra. I år kommer resultatet bero på den allmänna riskaptiten och vilka papper som förvaltaren väljer.

Flexibla räntefonder

Det finns ett fåtal aktivt förvaltade, flexibla räntefonder där en förvaltare köper de räntepapper som för tillfället anses vara bäst. En av dessa fonder är Enter Return, som Anders Wilson förvaltar.

Nu har han har sålt ut fjolårets favoriter, företagsobligationer, och köpt en del bostadsobligationer.

– Men läget är knepigt. Även vi har svårt att tjäna pengar i en miljö med stigande räntor.

Fler exempel på flexibla räntefonder är Catella Avkastning, Swedbank Robur Absolutavkastning Plus och Carlson Räntefond Koncis.

Hedgefonder

Hedgefonder som Excalibur och Nektar kan skapa avkastning både när räntorna går upp och när de går ned.

Som sparare tar du inte en risk gentemot räntemarknaden. Däremot finns det en förvaltarrisk. Avkastningen beror på vilka beslut som fondförvaltarna fattar.

Räntefonder i andra valutor

Många räntefonder säljs i euro eller dollar. Sparar du i en sådan betyder valutornas rörelser ofta mer än själva ränteförändringarna.

– Man ska bara spara i en sådan fond om det är ett medvetet val, säger Anders Wilson.

– Räntenivån i Europa ligger på 1,0 procent just nu, men en valuta kan förändras flera procent på en dag.

Valutarörelserna har varit ovanligt kraftiga sedan finanskrisen inleddes. Ett färskt exempel är eurons snabba fall mot kronan i februari.

SOFIA ULLERSTAM, PRIVATA AFFÄRER

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"