Skydda dig mot högre bensinprisFoto: Jupiterimages

Skydda dig mot högre bensinpris

Publicerad 2010-04-22 19:58

Bensinpriset har varit ovanligt högt i vinter och när sommaren nu närmar sig väntas priset stiga ytterligare. Men det går att skydda sig mot ett högre bensinpris.

– Historiken visar att bensinpriset stiger med 1-1,50 kr per lite under sommarsäsongen. I år tror jag inte att ökningen blir så stor. Priset bör hamna någonstans uppåt 14 kr litern. Jag tror dock inte att vi kommer att få se ett varaktigt pris på över 14 kr, säger Ulf Svahn som är vd för Svenska Petroleuminstitutet SPI.

Under vintern faller efterfrågan från bensin. Paradoxalt nog brukar oljebolagen samtidigt öka produktionen av bensin. Detta beror på att efterfrågan på eldningsolja stiger under den kalla säsongen. När raffinerar eldningsolja får man samtidigt en biprodukt – nämligen bensin.

Därmed pressas priset på bensin på grund av minskad efterfrågan i kombination med ökad produktion.

I vinter har dock efterfrågan på eldningsolja varit ovanligt låg, enligt Ulf Svahn. Därmed har produktionen av eldningsolja minskat och därmed har också mindre bensin än normalt producerats.

Det har gjort att bensinpriset inte sjunkit lika mycket som en vanlig vinter.

– Därmed har priset på bensin i vinter varit relativt högt jämfört med sommarpriserna, säger Ulf Svahn.

Men även om det alltså inte blir höjningar på 1-1,50 kr så kommer priset som vanligt att gå upp inför sommarsäsongen. Det går dock att skydda sig mot ökande bensinkostnader genom att investera i just bensin. Handelsbanken har nyligen lanserat två råvarucertifikat där terminspriset på bensin styr kursutvecklingen.

– Vår tanke var att man inte bara skulle kunna ”investera” i bensin, utan också skydda sin konsumtion, sina bensinkostnader, via sitt sparande, säger Handelsbankens råvaruchef Torbjörn Iwarson.

Om du tror att bensinen ska bli dyrare kan du investera i ett bullcertifikat för bensin,  alltså ett certifikat som ökar i värde när terminspriset på bensin ökar. På så sätt tjänar du på ett högre bensinpris.

– Våra certifikat följer RBOB Gasoline futures på NYMEX i New York. Om vi justerar för skatt på cirka 8 kr och mackarnas handelsmarginal på ca 1 kr har vi nästan exakt vid var tid priset vid en svensk mack, säger Torbjörn Iwarson.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRER