Därför kan du strunta i valutaeffekterna

Därför kan du strunta i valutaeffekterna

Publicerad 2010-04-06 08:42

Som vanlig småsparare är det oftast lika bra att strunta i hur valutakursförändringar påverkar dina placeringar. Det finns viktigare och enklare saker att fokusera på när du investerar.

Valutakurser är bland det svåraste som finns i finansvärlden att förutsäga. Det är en bra anledning för en vanlig småsparare att i stället satsa all tid och energi på att hitta rätt balans i portföljen, välja rätt tillgångslag, placering och hålla lämplig risknivå.

En annan anledning är att valutorna svänger med tiotals procent varje år, medan aktier, fonder och råvaror kan svänga med mycket mera. Enbart när det gäller ränteplaceringar utomlands kan valutaeffekterna bli viktigare än själva placeringen.

Det finns nästan alltid effekter som verkar i motsatta riktningar på samma gång. En svag valuta är bra för många börsbolag, eftersom det sänker deras produktionskostnader i landet jämfört med andra bolags produktion i andra länder. Men på samma gång är det dåligt eftersom bolagens eventuella inköp från utlandet blir dyrare.

För främst stora börsbolag med produktion och försäljning i olika världsdelar spelar valutorna netto en mycket mindre roll än konjunkturen. Lägg till att många bolag brukar säkra sig mot valutaförändringar, vilket gör att deras resultat inte påverkas i samma takt som valutakurserna ändras. Ibland valutasäkras försäljningen, till exempel genom lån i utländsk valuta.

Till råga på allt är det möjligt att ett bolag har kostnader i en valuta, intäkter i en annan, men redovisning och aktieutdelning i en tredje. Om ett sådant bolag dessutom delvis har valutasäkrat två av valutorna mot varandra med flera olika löptider, men inte alls den tredje valutan, då är det mycket krångligt att hänga med i hur valutakursförändringar påverkar bolaget.

Även för länder och dess ekonomi som helhet är valutaeffekterna motstridiga. Svag valuta gör arbetskraften billigare och därmed mer efterfrågad.

Men det blir också dyrare att importera, vilket i sin tur är inflationsdrivande och räntehöjande. Och höga räntor orsakade av hög inflation är inte bra, varken för landets ekonomi eller för börsbolagen.

Även om det går dåligt för ett land kan valutan stärkas, vilket kan verka paradoxalt. Men i tider av kris har dollarn tenderat att stärkas även om USA har stora problem, eftersom stora valutor uppfattas som säkrare och därför attraherar placerare på bekostnad av små valutor.

Valutaeffekter är helt enkelt komplicerade och motsägande. För mycket aktiva och kunniga placerare, finns det däremot specialfall där de kan tjäna pengar på valutor – se artikeln på nästa sida.

Vanliga småsparare behöver i längden inte oroa sig eller fokusera särskilt mycket på hur valutorna förändras.

Det är bättre att du gör det enkelt för dig. Tror du på exempelvis amerikansk ekonomi och amerikanska aktier så placerar du där.

Tror du på ett visst bolag, köp aktien. Det är i längden konjunkturen och företagsvinsterna som styr valutor och räntor, inte tvärtom. Satsa därför i första hand på att leta lämpliga placeringar utifrån dessa faktorer.

MARCUS HERNHAG, PRIVATA AFFÄRER

Privata Affärer rekommenderar:

1 Det viktigaste vid placeringar är konjunkturutvecklingen, eftersom den styr allt från börsbolagens vinstutveckling till råvarupriser, räntor och valutor.

2 Lägg in valutaförändringar som en av flera beslutsparametrar när du investerar.

3 Enda gången då det verkligen är viktigt att fokusera på valutaeffekter är om du lever i ett land med fast växelkurs. Om det finns risk för devalvering bör du placera i andra valutor, eller placera i värdepapper som gynnas av att din hemvaluta försvagas. Men vi i Sverige har rörlig växelkurs, så här finns ingen risk för politiskt styrda jätterörelser för valutan.

Bok
Hernhag och Sterner: Aktier är alltid bäst
Aktietips
Här är Swedbanks nya aktiefavoriterEn av dem har uppsida på 50 procent
Foto: AP/TT
Wall Street
Lättnadsrally på Wall Street
Börsen
Bred uppgång på börsen
Placera
SEB: Dags att minska risken i portföljen
Trackers
Avanza lanserar alternativ till amerikanska ETF:erInvestera i index, tema eller bolag
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Aktie
Analytiker: Veoneers nyemission en lättnad på kort siktAktien stiger kraftigt på börsen
Foto: Vidar Nuud/NTB/TT
Aktie
SAS får inte strejkersättning från Svenskt NäringslivGår miste om kvarts miljard
Foto: Peter Wixström/Aftonbladet/IBL
Bostad
Rekordhögt utbud av borätter
Notering
Så många ville teckna Vertiseit
Notering
Slack höjer ribban - ska ta in 197 miljoner dollar
Notering
Nyemissionen i Ossdsign övertecknades
Aktie
Veoneer vill ta in 500 miljoner dollar
Handelskriget
USA lättar på Huawei-stoppetGer temporära undantag
Aktie
SBB i miljardaffärKöper 14 samhällsfastigheter
Insider
Bures ordförande har sålt aktier för 34 miljoner
Foto: istock
Placera
Danske: Vikta upp amerikanska aktier i portföljen
Krönika
Hernhag: Tillväxtfavoriter som är dyrare vanligt
Pensioner
Nätmäklaren driver opinion mot flytträttsförslaget"Utgår helt från branschens perspektiv"
Foto: Pablo Martinez monsivais/AP/TT
Tullförhandlingarna
Amundi: Därför blir det ett handelsavtal"Detaljer och formuleringar kvar att lösa"
Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Bostad
Föräldrar tvingas låna till barnens bostäderVar fjärde har förälder som medlåntagare
Fonder
Odin startar svensk småbolagsfond
Köptips
Tre köptips från Börsveckan
Foto: istockphoto
Aktieråd
DI: Nedsida på 20 procent i investmentbolagetRekommenderar sälj av Bure
Fonder
Bolagen som Blecher är mest imponerad av
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem småbolag för långsiktiga
Foto: Audun Braastad/NTB/TT
17 maj
Här är norska storbankens aktiefavoriter