Undantaget i skogen


Köp billiga Billerud

Publicerad 2010-02-18 08:26

Billiga Billerud har en egen stig i skogen. Välstädat och med stigande efterfrågan på förpackningar och fortsatt låga råvarupriser ser 2010 riktigt ljust ut.

Nej, det ser fortfarande inte särskilt lovande ut för börsens skogsaktier generellt.

De stora skogsindustribolagen är konglomerat med en mängd skiftande produkter och olika segment som i dag lever i helt olika världar. Medan förpacknings- och kartongmarknaden befinner sig i en gyllene sits att lyfta i takt med den generella konjunkturuppgången är det stora strukturella förändringar som fortfarande pressar tryck- och tidningspapperssegmenten. Så är fallet i Storaenso och Holmen och till viss del i SCA.

Men den yngre sektorkollegan Billerud däremot är nischat och välfokuserat mot det mest lovande området för skogsindustrin just nu, förpackningar.

Den europeiska förpackningsmarknaden ser också sundare ut i ett utbudsperspektiv jämfört med tryckpapper. Inom förpackningar och kartong ser en del nettokapacitet ut att försvinna de kommande kvartalen. Och det på en marknad som redan är betydligt närmare jämvikt än vad tryckpapperssegmenten är – där ligger överkapaciteten mellan 15 och 20 procent utan några tecken på bättring.

Detta avspeglar sig naturligtvis i prisförväntningarna för respektive segment där tidningspapperspriserna väntas falla med 15–20 procent under 2010 medan priserna inom de olika förpackningssegmenten väntas stiga 10–15 procent.

Billerud fick också igenom prishöjningar inom samtliga produktområden under det fjärde kvartalet, om än med blygsamma 1–2 procent. Men prisutvecklingen är ändå på väg uppåt från genomklappningen i finanskrisens och lågkonjunkturens spår. Bolaget har sett en fortsatt god efterfrågan in i 2010 inom samtliga segment och har därför kunnat fortsätta med prishöjningar och redan fått igenom ytterligare 3–5 procent hittills under det första kvartalet.

Även på den cykliska och valutaberoende massamarknaden ser det förvånansvärt ljust ut.

Billeruds affärsområde avsalumassa lyckades vända till vinst i det fjärde kvartalet efter sex förlustkvartal på raken. Skogsbolagets vd Per Lindberg pratar i dag om en ”väldigt bra” balans. Massapriset har precis som så många andra råvarupriser gjort en stark comeback under hösten och vintern och klättrat omkring 40 procent i dollartermer sedan bottennoteringen för ett år sedan.

Ett av de främsta hoten mot Billerud och den övriga förpackningsindustrin det närmaste året är att råvarupriserna åter ska skena i väg.

Den kraftiga prisinflationen på allt vad rå- och insatsvaror heter, från ved och energi till olja och kemikalier, var en av de främsta anledningarna till att inte skogsindustrin lyckades haka på och gynnas av den förra högkonjunkturen. Priserna på ved som normalt rör sig i lugn och maklig takt drog till exempel i väg med 50–60 procent på kort tid.

Även här ser dock Per Lindberg ljust på förutsättningarna i dag och spår att vedkostnaderna bara kommer att öka måttligt under 2010. Under det fjärde kvartalet sjönk till och med vedpriserna ytterligare. Det är naturligtvis särskilt betryggande för Billeruds del eftersom bolaget helt saknar egna skogstillgångar.

När det gäller energiförsörjningen har Billerud varit synnerligen förutseende och de senaste åren investerat stort, omkring 660 miljoner kronor, för att bygga upp egna, smarta energilösningar baserade på biobränslen. Billerud saknar inte bara skog utan också egen kraftförsörjning i form av vattenkraft som en gång i tiden var en naturlig del i skogsbolagens struktur. I Billerud kommer i stället 95 procent av den interna elproduktionen och värmeenergin från förnyelsebara biobränslen och bolaget har målet att helt och hållet eliminera användningen av fossila bränslen.

Tack vare nyemissionen som genomfördes i september i fjol och tillförde bolaget 925 miljoner kronor har Billeruds finanser åter hamnat på stabil grund. Nettoskuldsättningsgraden ligger på 0,29 att jämföra med målsättningen mellan 0,6 och 0,9.

Den starka resultatåterhämtningen i det fjärde kvartalet gjorde också att rörelsemarginalen kom in på hela 11 procent vilket betyder att bolaget är tillbaka på spåret. Billeruds finansiella mål är bland annat en rörelsemarginal över 10 procent och en organisk tillväxt på minst 3 procent, allt i genomsnitt över en konjunkturcykel.

På vår vinstprognos för i år värderas aktien till p/e 8 vilket är lågt även om vi har att göra med ett ordentligt cykliskt bolag. Historiskt har värderingen snarare legat kring p/e 10-11, om vi rensar för extremerna under den värsta genomklappningen, vilket skulle betyda en kurs kring 65 kronor.

Även om vi tittar på värderingen av det egna kapitalet ser Billerudaktien lockande ut. Historiskt har aktien värderats till 1,5–2,0 gånger det egna kapitalet jämfört med dagens 1,2 gånger. En snittvärdering kring 1,75 gånger ger likaså en kurs kring 65 kronor.

Vi köper Billerud.

Av Per Olof Lindsten

Rätta papperet. Billerud är nischat mot förpackningar.

Bra utgångsläge. Vd Per Lindberg är nöjd med positioneringen.

Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Börsen
Uppåt för storbolagen
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Asien
Asien: Uppåt på Tokyobörsen
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"