Svag tillväxt i skogen

Svag tillväxt i skogen

Publicerad 2010-02-04 14:01

Två av skogbolagen – Stora Enso och Holmen – visar i dag att det är välförtjänt att bolagen haft en betydligt sämre kursutveckling än index senaste året. Bokslutsrapporterna imponerar inte.

Att skogsprodukter skulle ligga tidigt i konjunkturcykeln – och därmed skulle skogsbolagen vara först ut när börsen vänder uppåt igen är mer eller mindre en myt. Det går lätt att konstatera efter ett tufft fjolår när skogsbolag som Stora Enso och Holmen backat på börsen samtidigt som index rusade med nära 50 procent.

Nu blev dock själva bokslutet en liten ljusning eftersom vinsten det fjärde kvartalet slog förväntningarna med en halv miljard – och därför stiger aktien i dag på börsen. Men sammantaget noterade Stora Enso en helårsförlust på ca 9 miljarder, vilket naturligtvis är huvudorsaken till den svaga kursutvecklingen.

Och inte ser det så mycket bättre ut på kort sikt. Förhandlingar om priserna på tidningspapper pågår för fullt och sannolikt kommer priserna att behöva sänkas 15-20 procent. Utbudet är större än efterfrågan och det slår direkt och hårt mot stora producenter som Stora Enso.

Prissituation för andra produkter som konsumentkartong och industriförpackningar bedöms dock förbättras något. Men sammantaget är bilden av Stora Enso ett företag som är pressat av priser och tvingas göra produktionsneddragningar för att inte dra på sig för stora lager. Det känns inte som någon optimal situation för den som funderar på att köpa aktien.

Holmen gör liksom Stora Enso ett något bättre resultat än väntat under det fjärde kvartalet, men 50 miljoner hit eller dit är marginellt. Bolaget har samma problem som kollegan, det vill säga med tidningspappersverksamheten där bolaget kommer att få vidkännas prisförsämringar under 2010.

Kartongverksamheten går bättre med stabilare prisutveckling, men så länge som Holmen Paper är en så tung verksamhet inom koncernen kommer marknadens fokus att ligga där.

Analytikernas prognos var en sänkt utdelning från 9,00 kr till 7,80. Nu blev det ännu mer till 7,00 kr, vilket indikerar att Holmen ser ett tufft 2010 framför sig. Men marknaden har redan diskonterat detta under senaste månaderna med sänkta vinstprognoser även för 2011.

Kursutvecklingen för Holmen vände dock från minus till plus efter rapporten – förväntningarna var uppenbart lågt ställda. Det är dock svårt att se någon större potential – i alla fall inte innan bolaget kunnat precisera hur hårt prisförändringarna på tidningspapper kommer slå på resultatet framöver.

MAGNUS ALFREDSSON, PRIVATA AFFÄRER