Så kan du vinna på stigande elprisFoto: Jupiterimages

Bli vinnare på stigande elpris

Publicerad 2010-01-08 09:12

Den senaste tiden har elpriserna stigit rejält. Men genom att investera i energirelaterade aktier och fonder kan även privatpersoner bli vinnare på stigande energipriser. Men energimarknaden är nyckfull och experterna manar investerare till stor försiktighet.

Energipriserna har fallit kraftigt i spåren på finanskrisen och lågkonjunkturen. Den senaste tiden har dock elpriserna vänt uppåt. Det är bland annat den kalla vintern i kombination med att många svenska kärnreaktorer står stilla som driver upp priserna.

Högre energipriser är också något vi får vänja oss vid när konjunkturen tar fart.

– När konjunkturen vänder upp och det börjar tillverkas fler bilar och tvättmaskiner och byggas flera hus, kommer också energipriserna att stiga, säger Jan Rosenqvist, fondförvaltare och expert på miljöteknik hos Davegårdh och Kjäll Fonder

Hur kraftig prisuppgången blir beror på hur snabbt världsekonomin återhämtar sig. Priset på olja har redan slutat stiga, beroende på signalerna om att det värsta av krisen är över.

Det innebär att hushållen får räkna med ökade kostnader för el och uppvärmning framöver.

Men det behöver inte bara vara en nackdel. Privatpersoner kan, genom att investera i energirelaterade aktier och fonder, tjäna pengar på stigande energipriser.

Energirelaterade fonder

Det finns i dag flera fonder med inriktning på energimarknaden. En är Nordisk Energiförvaltning (NEF), grundad för fem år sedan. I dag förvaltar NEF närmare 2,3 miljarder kr åt cirka 7 000 svenska och norska investerare.

– Energiförvaltning är ett bra och viktigt komplement om man vill sprida sina risker. Korrelationen är mycket låg med andra typer av investeringar som aktier, obligationer och fastigheter. Dessutom har förvaltarna lika stora avkastningsmöjligheter om marknaden går upp eller ned, säger Tor-Erik Mörk, vice vd på NEF.

Adapto Energy är en ny fond som lanseras i dagarna och som kommer att handla med elkontrakt, utsläppsrätter och energiråvaror på Londonbaserade ICE Futures Europe, den nordiska elbörsen Nord Pool och European Energy Exchange, EEX. Lägsta insatsen är 10 000 euro, drygt 100 000 kr.

– Fonden vänder sig i första hand till företag och institutioner, men även privatinventerare är välkomna, säger Fredrik Adolfson, fondförvaltare och energimarknadsexpert.

För den som vill satsa en del av sitt kapital på olja kan Handelsbankens börshandlade certifikat Absolut Bull och Absolut Bear, med exponering mot oljemarknaden, vara intressant. Räkna dock med att få betala ett högt courtage.

”Marknaden nyckfull”

Samtidigt gäller det att vara medveten om riskerna.

– Energimarknaden är nyckfull, oförutsägbar och prisfluktuationerna stora under mycket kort tid. Därför säger jag ”good luck” till de privatpersoner som spekulerar i ett globalt prisrally, säger Marian Radetzki, professor i nationalekonomi och råvaruexpert

Både energi- och råvarumarknaderna är mycket speciella, kräver branschkunskap, erfarenhet och ständigt närvaro, anser Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank.

Aktier i energibolag

Ett alternativ är att köpa aktier i bolag som gynnas av stigande energipriser. Det finns mycket att välja mellan, dels energiproducerande bolag, dels bolag som förser energisektorn med investeringsvaror och infrastruktur.

Till den förstanämnda gruppen hör det norska olje- och gasbolaget Statoil och den finska kraftproducenten Fortum. Vill man investera i förnybar energi finns även vindkraftbolag, som Eolus Vind.

Till den andra gruppen hör Danska Vind Vestas, världens största tillverkare av vindkraftverk, ABB, som levererar system för kraftöverföring och Alfa Laval, som säljer värmeväxlare för fjärrvärme och lösningar för prospektering och produktion av olja och gas. Även den svenska värmepumpstillverkaren Nibe gynnas av ökade energipriser.

Man ska heller inte glömma bort teknikkonsultbolag som ÅF, Sweco och Rejlers. De alla har betydande verksamhet inom miljö- och energiområdena.

MARTHA SANDÉN, PRIVATA AFFÄRER