"Pensionärer oroas i onödan"

”Pensionärer oroas i onödan”

Publicerad 2010-01-05 13:20

Ett brev till 400 000 pensionärer om att de får sänkt pension skapar onödig oro, anser Lennart Hedquist (M), ordförande i riksdagens skatteutskott. Pensionsmyndigheten som skickade brevet skrev inte att pensionärerna samtidigt får lägre skatt.

Ett brev till 400 000 pensionärer om att de får sänkt pension skapar onödig oro, anser ordföranden i riksdagens skatteutskott Lennart Hedquist (M). Statliga Pensionsmyndigheten, som skickade brevet, skrev inte att pensionärerna samtidigt får lägre skatt, säger han till Dagens Nyheter.

Hedquist som fått många samtal från oroliga pensionärer tycker att Pensionsmyndigheten borde samarbetat med Skatteverket. Han har svårt att förstå att två statliga myndigheter inte kan utbyta information med varandra..

– Det är inte vår uppgift att berätta om hur skatterna förändras. Det är politikernas ansvar, kommenterar Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm kritiken från Hedquist.

Pensionerna går ner av flera skäl: sjunkande priser, svag inkomstutveckling och för att balanseringen, eller bromsen, i det nya systemet slår till.

TT