Hedgefondernas återkomst

Publicerad 2009-12-08 14:35

Banken SEB tror på tillväxt 2010. Det kan dock bli turbulent i slutet av året. Nu rekommenderar de sina allra rikaste kunder att  bland annat lägga pengar i hedgefonder. Läs om deras rekommendationer här.

Vi går från återhämtningens 2009 till tillväxtens 2010 enligt SEB:s senaste Investment Outlook, en rapport som är till för bankens Private bankingkunder.

Utvecklingen kommer till stor del drivas av de asiatiska marknaderna.  Den fortsatta stimulanspolitiken och uppbyggnad av lagernivåer gör att banken tror på en bra konjunkturutveckling fram till sommaren 2010. Därefter kan det bli mer slagigt i och med räntehöjningar och tillbakadragandet av stimulanser.

Under 2010-2011 tror SEB på en global tillväxt på cirka 4 %, vilket är något under snittet.

Så här spår SEB att marknaderna kommer att utvecklas:

Aktier

Aktiemarknaden gynnas av fortsatt låga räntor och en gradvis bättre konjunktur.  Tillväxtmarknader fortsätter vara prioriterat och fortsatt billig dollarn gynnar USA. Defensiva sektorer som läkemedel kan få en revansch när tillväxten avtar under andra halvan av året. Stigande råvarupriser däremot gynnar cykliska placeringar. SEB är inte rädda för att någon stor bubbla håller på att byggas upp, trots uppgångarna under 2009.

–Aktievärderingarna är inte uppe i skrämmande nivåer för att vara i en återhämtningsfas i konjunkturen, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy på SEB.

Obligationer

På obligationsmarknaderna ser man möjligheter bland företagsobligationer. Obligationer med sämre rating är en intressant placering, även om de största kursvinsterna gjordes under våren 2009. Högt ratade obligationer ser man däremot inte som en intressant placering för tillfället, eftersom ränteskillnaden mot statsobligationer är låg.  

Hedgefonder

Marknaden för hedgefonder har tagit mycket stryk under finanskrisen, och 1/3 av fonderna har försvunnit. Nu är marknadsprisvärderingarna rimliga och det finns goda förutsättningar för hedgefonder. Normaliserade marknader och förbättrad likviditet gynnar marknaden.

Fastigheter

Även om det finns tecken på att fastighetsmarknaden i USA kan ha bottnat är riskerna fortfarande stora. Slutsatsen SEB drar är att det för närvarande finns andra investeringsalternativ som är mer intressanta, och man håller sig borta från fastigheter ett tag till.

Private Equity

Marknaden för private equity gynnas också av världsekonomins återhämtning och SEB ser detta som en intressant investering för sina private bankingkunder. Andrahandsmarknaden erbjuder många intressanta alternativ.

–Det finns ett överutbud av placeringsalternativ på denna marknad vilket gör den intressant, säger Hans Peterson.

Råvaror

– Global obalans mellan utbud och efterfrågan talar på lång sikt för råvaror. Emellanåt kan aktier i råvarubolag vara ett bättre sätt att exponera sig än via råvaruterminer, säger Hans Peterson.

Framför allt är det Kina som driver på råvaruboomen.

Valutor

Eftersom globala investerare lånat till låg ränta i USA och placerat i länder med högre räntor har dollarn försvagats. En fortsatt god riskaptit spår på denna tendens. En annan sida av detta mynt är att investeringar i tillväxtmarknader ökar på efterfrågan på deras valutor.

Rörelserna i valutakurserna kommer fortsätta vara stora, och därmed kommer det finnas möjligheter att generera god avkastning, spår SEB.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"