Lönsamheten utom räckhåll


Publicerad 2009-11-13 00:58

Bioteknikbolaget Orexos väg mot lönsamhet har varit hårdare än väntat. Nu ökar risken för nyemission och det är dags att sälja.

Orexo


Sälj
Marknadens förväntningar om lönsamhet ligger för högt.

Risk
Utebliven up-front i Novartis-avtalet ökar risken för nyemission.

Potential
Nya licensavtal.

Miljö och etik
Saknar strategier för att hantera etiska och sociala frågor. Liksom för miljöfrågor trots att sektorn har en medelhög risk och verksamheten omfattar 130 anställda.

Orexo slöt nyligen ett hett efterlängtat avtal om magsårsprodukten OX17 med schweiziska Novartis. Det är en mycket stark partner, men mycket tyder på att Orexo inte lyckats förhandla sig till någon större up-front-betalning, utan i stället tecknat ett avtal som är mer baktungt än normalt. Det är kanske det som måste till för att kunna sluta ett avtal för ett fas II-projekt i dag, men det fördröjer bolagets möjligheter att nå lönsamhet och ökar risken för en nyemission.
Samtidigt har Orexo visat att det klarar något som så många andra i Sverige inte klarar, nämligen att omvandla innovationer till lanserade produkter.

Orexo är också bra på att känna av behoven på marknaden och har därför lyckats teckna ett flertal licensavtal med de stora läkemedelsbolagen. Hittills har bolaget fyllt på kassan med 700 miljoner kronor genom dessa avtal. Det ger trovärdighet åt forskningen och stärker möjligheten att nå lönsamhet.

Men sikten är fortfarande grumlig. I likhet med de flesta andra bioteknikbolag har Orexo genomgått ett antal stålbad där kostnadskostymen krympts flera storlekar. Det aktuella målet är att sänka kostnaderna från dagens drygt 300 miljoner kronor till cirka 200 miljoner nästa år genom att flytta forskningen från Karolinska institutet till Uppsala där bolaget har sitt huvudkontor samt att minska antalet anställda inom preklinisk forskning med 20–25 personer. Men där är vi inte ännu. 
Däremot kan tilläggas att årets kostnader för få produkterna Abstral  och Edluar ut på marknaden försvinner.

Orexo har samtidigt visat en större uppfinningsrikedom än många andra i sektorn, Biovitrum undantaget, när det gäller att hitta nya intäktsströmmar.

I dag har bolaget fyra kommersialiserade produkter, två diagnostikprodukter i dotterbolaget Kibion och två läkemedel.

I två av dem, Abstral och Heliprobe, finns potential, men det kommer att ta tid innan den kan realiseras fullt ut. Diagnostikprodukten Heliprobe visade en fin tillväxt under första halvåret och kan om den trenden håller i sig vara uppe i en årstakt på 35–40 miljoner kronor. Målet för Kibion är att visa en tillväxt på 10 procent per år.

Den andra produkten med stor potential är Abstral, för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Sedan i början av året har läkemedlet sålts på vissa marknader i Europa genom Orexos partner, skotska Prostrakan. Försäljningen under årets första halva uppgick till blygsamma 3 miljoner kronor men i takt med att produkten når nya europeiska länder och så småningom den amerikanska och japanska marknaden väntas den ta fart. Den maximala försäljningspotentialen som enligt bolaget bedöms vara runt 100 miljoner dollar i Europa och 150 miljoner dollar i USA ligger fem år framåt. Orexo får maximalt 30 procent royalty från Prostrakan.

Sömnmedlet Edluar som licenseriats ut till den större svenska kollegan Meda lanserades nyligen i USA. Förväntningarna på produkten sänktes rejält när FDA:s godkännande inte gav bolagen möjlighet att kunna hävda att Edluar var effektivare än Zolpidem. Ersättningen från Meda minskade, 5 miljoner dollar i stället för förväntade 30, liksom potentialen. Intäkterna börjar droppa in under tredje kvartalet.

I väntan på att de lanserade produkterna ska ta fart gäller det för Orexo att fortsätta visa framgång på avtalsfronten.

Det finns ett antal projekt på säljlistan men få om något med samma potential som de som redan licensierats ut. Näst på tur står projekt från det nyligen förvärvade teknologibolaget Pharmakodex, två prekliniska projekt inom astma och migrän, ett avtal i Japan för OX219 samt OX914. Förväntningarna på det sistnämnda är låga till följd av svaga studieresultat från patienter med hösnuva. OX914 anses i stället ha möjlighet att behandla rökarsjuka (kol) och astma men innan det finns en partner på plats görs inga studier på denna indikation.

Det dröjer innan potentialen av lanserade produkter och ingångna avtal ger en uthållig lönsamhet. Orexo borde också ägna mer tid och kraft åt miljö- och etikfrågor där bolaget i dag helt saknar strategi och dokumentation