Fritt fram för nya order


Publicerad 2009-11-13 00:58

Fartkamerabolaget Sensys som nu också siktar på USA-marknaden är ett spännande högriskköp.


Köp
Lovande förhoppningsbolag på konjunkturstabil marknad.

Potential
Har börjat bearbeta en mängd nya geografiska marknader.

Risk
Långa ledtider med marknadsbearbetning, juridiska och politiska processer samt utdragna upphandlingsförfaranden.

Sensys traffic är fortfarande ett förhoppningsbolag. Och sådana faller extra tungt när konjunkturen viker och börsen blir orolig. Grusas dessutom förhoppningar och uppställda förväntningar blir domen ännu hårdare.

För Sensys, som levererar de hastighetskameror som finns längs vägarna, var det i slutet av förra året en stor leverans till Saudiarabien på drygt 170 miljoner kronor som till stora delar sköts på framtiden på grund av förändrade krav från kunden. Det innebar att bolaget missade den egna prognosen för helåret 2008 på 250 miljoner kronor i omsättning och 100 miljoner i vinst. Nu stannade försäljningen på hälften och vinsten på 30 miljoner.

Den resterande saudiska ordern uppgår till omkring 150 miljoner kronor och ska enligt vd Johan Frilund levereras någon gång under 2009.

I förra veckan kom ytterligare en order från Vägverket på 25 miljoner kronor. Vägverket har de senaste åren köpt 100–175 kameror per år från Sensys. Det motsvarar ett ordervärde på 25–35 miljoner kronor årligen.

Under fjolåret fördubblade Sensys marknadsresurserna för att kunna bearbeta både befintliga och nya marknader. I USA ser Johan Frilund en stor potential eftersom det stora landet i dag endast har omkring 2 500 kameror mot Europas 25 000– 30 000.

Men risken är fortfarande hög i bolaget. Den politiska risken inte minst – marknaden består av offentliga myndigheter och det innebär ofta långa säljcykler som i fallet Saudiarabien.

Tryggt i tider som dessa är dock den finansiella stabiliteten, ett skuldfritt bolag med 49 miljoner kronor i kassan. Kapitalbindningen är också liten eftersom all tillverkning är utlagd på distributörer och underleverantörer. Dessutom är marknaden så konjunkturstabil den kan bli med idel offentliga kunder.

Kursen har under våren återhämtat nästan hela höstens ras. Aktien är inte billig utifrån de prognoser om tillväxt och vinst vi kan våga oss på vilka ger p/e 15 och p/s 3,2 för nästa år.

Men det är oerhört svårt att prognostisera Sensys utveckling, ytterligare någon storkund à la Vägverket kan innebära det dubbla jämfört med våra konservativa antaganden. Det gör aktien till ett klart spännande högriskköp.

Bolaget i korthet

Johan Frilund tror på USA efter storordern till Saudiarabien.

VD: Johan Frilund.

Ordförande: Peter Svensson.

Börsvärde: 732 Mkr.

Största ägare: Sten K Johnson 6,3%, Avanza 2,6, Jan Bengtsson 2,3.

Andel kvinnor: Ledning 4 av 13, styrelse 2 av 4.

factset