Ingen bra tid för opportunister

Publicerad 2009-11-12 23:44

Bengt och Petter Stillströms investmentbolag Traction har en viss förkärlek för konsultbolag. Det är ingen framgångsrik strategi just nu.

TRACTION

SÄLJ
Övervärderade onoterade innehav och kursnedgångar i de noterade gör att substansrabatten har minskat.

RISK
Industrin och i synnerhet bilindustrin kan ställa till det rejält.

POTENTIAL
En förhållandevis stor kassa som rätt investerat på sikt kan ge rejäl avkastning i dagens börsklimat.

PÅ SAMMA SPÅR. Petter och Bengt Stillström har köpt aktier för 200 miljoner kronor sedan i somras. Foto: Scanpix

Familjen stillströms investmentbolag Traction har klarat det snart två år långa börsfallet bättre än snittet. Sedan börsen toppade i juni 2007 har aktien tappat 30 procent jämfört med börsens 52 procent. Det har bidragit till att substansrabatten nu är lägre än för övriga noterade investmentbolag som Investor, Kinnevik, Svolder och Industrivärden.

VA bedömer att Tractions justerade substansvärde rensat för höstens och vinterns börsnedgång och nedskrivning av onoterade tillgångar hamnar på runt 65 kronor per aktie. Det ger med dagens börskurs på 50 kronor en substansrabatt på strax under 25 procent. De större investmentbolagen handlas i dag med en rabatt på 30–35 procent.

Traction minskade påpassligt vikten mot aktiemarknaden under 2006–2007 genom försäljningar av bolagets aktiepost i lastbilsunderleverantören Haldex och utbildnings­företaget Academedia, men har nu återigen börjat köpa aktier i ganska stor skala.

Med tanke på att Traction har ökat andelen noterade aktier i portföljen med drygt 200 miljoner kronor sedan i somras och att företagets onoterade tillgångar ser ut att ha det tufft i lågkonjunkturen finns det ingen anledning att köpa aktien i dag.

Familjen Stillströms investmentbolag är sanna opportunister och den inriktningen – eller frånvaron av inriktning – har inte ändrats sedan sonen Petter Stillström för några år sedan tog över stafettpinnen som vd efter pappa Bengt Stillström.

I portföljen samsas en mängd varierande investeringar i rörelsedrivande dotterbolag, noterade kärninnehav och en mer kortsiktig börsportfölj som totalt har ett värde på drygt 1 miljard kronor.
Den form av inriktning som trots allt finns är en förkärlek för konsultbolag. Bolaget försökte för ett antal år sedan att fusionera ett par börsnoterade teknikkonsulter och i dag är bolagets största innehav IT-konsulten Softronic och bolaget har även ett 43-procentigt ägande i Hifab som är en byggkonsult som tog bakvägen in på börsen under hösten genom att överta Thalamus börsplats. Detta är bolag som är lönsamma och Hifab räknar i år med att omsätta 430 miljoner kronor och tjäna motsvarande 16 miljoner kronor före skatt.

Mer skralt är det med lönsamheten i bolagets onoterade dotterbolag Ankarsrum och Gnosjö­plast. Bolagen köptes 2001 och omsatte i fjol 173 respektive 107 miljoner kronor. Ankarsrum gör bland annat småmotorer till svetstillverkaren Esab och har även produktion till Electrolux. Denna verksamhet har till och från varit vinstgivande, men frågan är hur hårt konjunkturnedgången har slagit fjärde kvartalet.

Gnosjöplast har sina viktigaste kunder inom bil- och lastbils­industrin och det är ingen rolig kundlista i dagens konjunktur. Dotterbolagen gjorde en förlust på 24 miljoner kronor i fjol och sedan september har förlusterna förvisso minskat något, från 13 till 9 miljoner kronor. Men som sagt det kommande året ser ut att kunna vända den begynnande positiva trenden.

Traction har i balansräkningen bolagen upptagna till ett värde om 115 miljoner kronor inklusive lån, vilket i dag framstår som en klar övervärdering. VA be­dömer att det verkliga värdet i bästa fall är hälften.

Mer intressant är innehavet i Recco som säljer lavinsensorer till klädtillverkare som Helly Hansen och Peak Performance. De gör att räddningspersonalen kan hitta lavinoffer under snön. Systemet finns på i stort sett alla skidorter i världen och verksamheten borde kunna utvecklas, men framför allt så är det en höglönsam verksamhet med tanke på den höga bruttomarginalen. Företaget omsätter runt 40 miljoner kronor och gör ett kassaflöde på väl över 10 miljoner kronor. Bolaget värderas till 120 miljoner kronor (Tractions 49 procent är upptaget till 60 miljoner).

Det krävs dock ökad tillväxt för att man med fog ska värdera upp den tillgången.
Till dess finns det inga skäl att köpa Tractionaktien.