Lätt att bli imponerad av det ryska undret

Lätt att bli imponerad av det ryska undret

Publicerad 2009-11-09 09:02

Det är lätt att bli imponerad av den ryska börsuppgången, men då ska man minnas det avgrundsdjupa raset i fjol. För att komma tillbaka till Moskvabörsens toppnivåer i maj 2008 krävs fortfarande en uppgång på 90 procent.

Den råvarutunga ryska börsen är oerhört beroende av oljeprisets utveckling.

Men någonting har hänt på sistone. Moskvabörsen har fortsatt att klättra de senaste tre månaderna, trots att oljepriset varit hyfsat stabilt och under perioder även sjunkit.

– Det är första gången vi ser att aktiemarknaden har lyckats koppla sig fri från oljepriset. Det kan bero på att investerare som känner att de missat upp-gången i Ryssland nu ger sig in i leken, säger Fredrik Colliander, förvaltare av HQ:s Rysslandsfond.

Av de fyra BRIC-länderna har Ryssland drabbats hårdast av den globala krisen. Men nu ser man små steg i rätt riktning. Arbetslösheten har minskat sedan i våras, industriproduktionen har börjat ta fart och det har återigen blivit aktivitet på ryska byggarbetsplatser.

Ryssland har fortfarande världens tredje största valutareserv och tjänar gott om pengar. Ändå är osäkerheten stor när det gäller framtiden.

BNP-prognoserna för nästa år spretar mellan 1,5 procent till över 5 procent. Samtidigt varierar analytikernas prognoser för oljepriset mellan 30 och 100 dollar fatet.

– Som råvaruexportör är Ryssland i högsta grad beroende av resten av världen. Om de globala marknaderna tuffar på och oljepriset håller sig uppe   så kommer Ryssland att gå bra. Men sjunker oljepriset samtidigt som bolagsvinster och tillväxt inte tar fart så kommer en ny krasch, tror Fredrik Colliander.

SOFIA ULLERSTAM, PRIVATA AFFÄRER