"Usel information från fondbolagen"

”Usel information från fondbolagen”

Publicerad 2009-10-16 08:48

Fondbolagen är i allmänhet riktigt dåliga på att berätta för fondspararna vilken värdering fonderna har. Det menar Privata Affärers Marcus Hernhag som vill se fler p/e-tal i fondinformationen. 

Fondbolagen är i allmänhet riktigt dåliga på att berätta för fondspararna vilken värdering fonderna har. Du som är aktiv och köper enskilda aktier kan antagligen värdera dem själv, men du som köpt några aktiefonder med allt från 30 till flera hundra aktier i varje fond får i regel inte veta värderingen av fonderna.

Det är förstås fondbolagets uppgift att informera om det är en dyr eller billig portfölj fondspararen köpt in sig i. Oftast blir det bara en marknadskommentar och en förvaltarkommentar om vilka förändringar som gjorts i fonden senaste kvartalet eller halvåret.

Att systematiskt informera om fondinnehavens värdering ger spararna svar på intressanta frågor. Handlas fonden, aktieportföljen, högt eller lågt i förhållande till årsvinsten (p/e-tal)? Och är den värderingen hög eller låg utifrån förutsättningarna? Att kunna se genomsnittligt p/e-tal för en aktiefonds alla eller åtminstone 10 största innehav är givetvis väsentligt.

Skagen Fonder är här ett föredöme, p/e-tal för de 10 största innehaven redovisas i månatliga statusrapporter på fondbolagets sajt. Men varför har få andra fondbolag satsat på att kontinuerligt upplysa spararna om värderingarna? Det kan väl inte vara så att de flesta aktivt förvaltade fonder är så passiva att de ligger så nära index att det blir i princip samma som börsindex snittvärdering?

Fondbolagen verkar helst satsa på avkastningshistorik och statistiska mått. Det vanligaste riskmåttet är standardavvikelse, även kallat total risk. Det visar hur en aktie eller fond svängt kring sitt medelvärde. Precis som avkastningen är det enbart historik, och säger inte nödvändigtvis något om framtida kurssvängningar.

Om börsen lägger sig i ett litet intervall och i princip ligger still i två år och fonden gör ungefär detsamma, då sjunker fondens standardavvikelse. Men har det verkligen blivit lägre risk i fonden bara för det? Har risken för framtida kursras verkligen minskat?

Ett annat vanligt riskmått är tracking error, även kallat aktiv risk. Det visar hur många procent per år en fond har avvikit från jämförelseindex. För det första finns det ingen anledning att stirra sig blind på ett jämförelseindex. För det andra är det inte nödvändigtvis så att en fond som alltid avviker från sitt jämförelseindex med en procentenhet per år får ett tracking error på en procent. Istället mäter Tracking error under en tvåårsperiod den månatliga standardavvikelsen mellan fondens avkastning och indexets, och sedan annualiseras summan genom att gånga med roten ur tolv. Inte helt lätt för vanliga småsparare att förstå…

Summa summarum betyder en hög procentsats när det gäller en aktiefonds tracking error är det är hög (aktiv) risk. Att det skulle vara en hög risk att avvika från index tycker jag är befängt. Ta exempelvis fondbolaget Didner & Gerge som efter millennieskiftet undvek den indextunga Ericssonaktien under en tid. De tog därmed en ”stor marknadsrisk”, alltså en aktiv risk när de avvek från jämförelseindex. Men ökade risken i fonden?

Nej, tvärtom! Den minskade, för Ericssonaktien var övervärderad (alldeles för högt p/e-tal) och sjönk som en sten. Snarare sänkte fonden därmed sin fundamentala risk och slog därför index rejält. Det här är anledningen till att man inte ska bry sig så mycket om jämförelseindex, utan leta aktiva förvaltare som vågar sänka risken ibland.

Dags att vi fondsparare kräver bättre information om aktiefondernas värderingar och fundamentala/verkliga risker. Tack och lov finns det nu möjlighet att via Morningstar få reda på fonders p/e-tal räknat på de senast redovisade årsvinsterna. Fondbolagen borde skämmas som inte klarar av varken det eller p/e-tal räknat på prognoser för innevarande års vinst.

MARCUS HERNHAG, PRIVATA AFFÄRER

Fonder
”Här finns fondvinnarna 2021”Tillväxtmarknaderna gynnas av svag dollar och höga råvarupriser
Börsen
Stängning uppåt med Swedbank i topp
Analyser
Tolv köprekar bland analyserna
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Analytikerna: Evolution värd sin höga värderingUppsida mellan 10-25 procent
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor föreslår utdelning på 14 kr
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sektor
Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare
5G
Kina vidtar "nödvändiga åtgärder" mot Sverige efter 5G-blockeringen
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Pareto: Billeruds vändning till lönsamhet får momentum
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Strategen och förvaltaren: Detta gynnas av Biden som president
Budstriden
SBB:s bud på Entra blev 190 norska kr
Foto: Johanna Norin /TT
Rapport
Sandvik lämnar extrautdelningVinsten högre än väntat
Rapport
Högre vinst än väntat för Avanza
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Electrolux: Stark ökning av vitvaruleveranser i USA
Foto: Thomas Johansson/TT
Aktier
SEB: Fem svenska industribolag i framkant
Aktieportföljen
Nu startar nya aktieportföljen onlineEndast för dig som är prenumerant
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens många nya köprekar
Bostad
Analytiker: Bopriser fortsätter uppåt hela året"Överraskande motståndskraft mot pandemin"
Foto: istockphoto
Placera
Ålandsbanken överviktar aktier trots "överköpt börs"Överviktar Norden och Europa
Analys
Oppenheimer sätter "street high" för Tesla
Foto: Per Larsson/TT
Sektor
Kinesisk efterfrågan har höjt priset på järnmalm med 80 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik: Varken ordförande eller vice ställer upp för omval
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Aktie
Telia flaggar för högre kassaflöde än väntatFöreslår utdelning på 2 kronor per aktie
Bostad
Valueguard: Bostadspriser fortsatte upp i december