Dyrt att vara underförsäkrad

Publicerad 2009-09-04 10:47

Om det värsta skulle hända och hela bohaget brinner upp – vad får du då ut på din försäkring? Om du har underskattat värdet på dina saker kan det bli en dyr överraskning.

Om din hemförsäkring är en fullvärdesförsäkring är allt under kontroll. Då får du full ersättning om det värsta inträffar. Om du däremot har en hemförsäkring där du själv angivit ett försäkringsbelopp gäller andra regler.

Det beloppet blir den högsta ersättningen du kan få om dina ägodelar förstörs vid till exempel en brand. Det finns ingen mening med att välja ett för högt belopp, det medför bara en högre premie. Men är det för lågt får man inte ut det fulla värdet om hela bohaget förstörs.

Om du till exempel angivit ett försäkringsbelopp på 100 000 när dina saker i själva verket är värda 200 000 kronor minskas ersättningen med hälften. Det gäller även om enstaka saker förstörs eller stjäls.

– Man bör verkligen själv titta över försäkringsbeloppet i hemförsäkringen, säger Camilla Bratt på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är lätt att tycka att det man har i köket inte är värt något, men slår man ihop allt man har i köket kan det bli en ganska stora summor om man tvingas köpa allt nytt.

En bra dokumentation kan förenkla de flesta försäkringsärenden, och i samband med att man fotograferar och upprättar en förteckning över vad som ingår i bohaget kan det också vara lämpligt att själv fundera över vad de olika sakerna är värda.

Genom att använda Privata Affärers kalkyl för försäkringsbelopp (klicka här) kan du räkna ut hur stort belopp du borde ha på din hemförsäkring. Det handlar dock om schablonbelopp baserade på  Konsumenternas försäkringsbyrås rekommendationer.

– Det handlar om snittbelopp, men då utgår vi naturligtvis inte från att man har en plasma-tv för 50 000 kronor. För att få rätt lösöresbelopp måste du själv göra en uppskattning av vad dina saker är värda. Titta i villkoren hur ersättningsreglerna ser ut, säger Camilla Bratt.

Fakta:

Så mycket får du ut på försäkringen

Ersättningen begränsas uppåt av det totala försäkringsbeloppet på hemförsäkringen, men hur mycket man får för olika saker regleras i försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolaget tar ingen hänsyn till affektionsvärde, utan värderingen bygger normalt på vad det skulle kosta att köpa ett likvärdigt föremål på begagnatmarknaden beroende på hur länge de använts.

Olika försäkringsbolag har olika bedömning av hur länge man kan få ut nypris för till exempel en cykel eller en tv-apparat. Upplysningar om detta finns i värderingstabellerna i försäkringsvillkoren.

För kontanter och värdehandlingar finns det ofta ganska låga maxtak – så förvara dessa på ett säkert sätt!

ANNA BLOMÉN, PRIVATA AFFÄRER