Därför rusar Orexo

Publicerad 2009-08-28 13:34

Läkemedelsföretaget Orexos aktie stiger över 10 procent i dag. Här får du veta varför.

Orexo har tecknat ett exklusivt globalt licensavtal med ett bolag inom Novartis-koncernen om utveckling och kommersialisering av en ny produkt baserad på Orexos OX17-program.

Novartis kommer att finansiera all framtida utveckling för den nya produkten och får en exklusiv licens till alla relaterade immateriella rättigheter.

Orexo erhåller ersättningar då utvecklingsmål nås och kommer även att erhålla ersättningar då säljrelaterade mål uppfylls. Vidare kommer Orexo att erhålla royalty på den framtida försäljningen av produkten.

Aktien hade vid lunchtid stigit omkring 10 procent.

Nyhetsbyrån SIX