Kraftigt ökad vinst för Fabege

Publicerad 2009-07-10 08:51

Fastighetsbolaget Fabege gjorde en vinst före skatt på 280 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 92 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Fastighetsbolaget Fabege gjorde en vinst före skatt på 280 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 92 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Hyresintäkterna sjönk från 564 miljoner kronor andra kvartalet förra året till 548 miljoner kronor i år.

”Effekterna av lågkonjunkturen märks genom längre ledtider i affärsprocesserna, ökad konkurrens om potentiella kunder och fler befintliga kunder som vill anpassa ytorna efter konjunkturläget. Hyresnivåerna är dock överlag fortsatt stabila i Fabeges fastighetsbestånd och vakanserna är låga”, skriver Fabege i delårsrapporten.

TT