Så försäkrar du ditt barn i sommarFoto: Jupiterimages

Så försäkrar du ditt barn i sommar

Publicerad 2009-06-12 14:57

När skolorna är stängda saknar många barn försäkringsskydd. På skoltid har de flesta barn en olycksfallsförsäkring, men på sommaren gäller inte försäkringen i var sjätte kommun. Skaffa en sjuk- och olycksfallsförsäkring för dina barn, uppmanar Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken.

En barnförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn som ger ersättning om en sjukdom eller olycka leder till bestående funktionsnedsättning, invaliditet. Försäkringen ger också ersättning för andra kostnader, exempelvis läkekostnader.

Av Sveriges 290 kommuner har 18 procent tecknat en försäkring för skoleleverna som endast omfattar den tid då eleverna befinner sig i skolan, visar en undersökning från Folksam. I åldern 6 till 17 år är 41 000 barn helt oförsäkrade på fritiden och sommarlovet.

– Jag tycker att man som förälder ska se över försäkringsskyddet för sina barn. De flesta fackliga organisationer har barnförsäkringar som medlemsförsäkringar och det är marginella skillnader mellan en sådan gruppförsäkring och en som du tecknar individuellt för ditt barn, säger Anders Olson, partnersansvarig, Folksam.

Nu i starten av sommarlovet uppmanar Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken, föräldrar att skaffa sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn.

– Det är viktigt att ha det skyddet. Skolans försäkring gäller ofta under skoltid och bara för olycksfall. Det är vanligare att barnen drabbas av sjukdom än olycksfall och därför är det bra att ha både sjuk- och olycksfallsförsäkring som alltid gäller. Är det en friskola är det heller inte säkert att barnen är försäkrat. Allra viktigast är att kolla upp vilket skydd barnen behöver, säger Ann-Sofie Magnusson.

Räcker det med att teckna en gruppförsäkring eller måste man teckna en individuell försäkring?

– Har du många barn är en gruppförsäkring ett bra alternativ eftersom du betalar lite pengar. En gruppförsäkring är billigare, men ger sämre skydd.

Ann-Sofie får medhåll av Camilla Bratt på Konsumenternas försäkringsbyrå.

– En barnförsäkring är bra att ha eftersom ett barn kan tvingas leva på invaliditetsersättning hela arbetslivet och kan då inte komma tillbaka till arbetslivet. Vi uppmanar de som ringer till oss att skaffa en sjuk- och olycksfallsförsäkring till sina barn. Ersättningsbeloppet är ofta högre än skolans försäkring, som kanske bara gäller under skoltid, säger Camilla Bratt.

Viktigt att tänka på är att se till att teckna en försäkring där ersättningen betalas ut månadsvis och inte i som ett engångsbelopp i en stor klumpsumma.

– Föräldrar ringer till oss och är oroliga eftersom det är långa utredningstider när stora ersättningsbelopp ska betalas ut vid invaliditet.  

Försäkringsförmedlaren Insplanet har på uppdrag av Privata affärer gjort en prisjämförelse för barnförsäkringar. Den billigaste försäkringen kostar 1152 kr i premier om året och den dyraste 2227 kr. Den dyraste försäkringen ger högst ersättning vid ekonomisk invaliditet. För 1700-1900 kr i månaden får du en försäkring som ger ett bra skydd.

Nedan några exempel på vad en försökring kostar och vad den ger:

Försäkringsbolag Försäkringsbelopp Ekonomisk invaliditet Årspremie
       
EuroAccident 2 140 000 kr  JA 1 152 kr
If… 2 000 000 kr  JA, 1 mkr 1 726 kr
Länsförsäkringar 2 140 000 kr  JA 2,1 mkr/ 4,3 mkr 1 746 kr
Skandia 1 800 000 kr  Max 2 000 kr/mån 1 777 kr
TryggHansa 1 800 000 kr  JA, 1,8 mkr 1 914 kr
Folksam 2 140 000 kr  JA 2,1 mkr 1 971 kr
Dina Försäkringar 2 140 000 kr  JA 6,4 mkr 2 277 kr
 
   

Viktigt att tänka på är att jämföra premier, men också hur hög ersättning som försäkringsbolaget betalar ut vid invaliditet. Det anges av försäkringsbeloppets storlek och invaliditetsgraden. Barnet kan också få ersättning om det inte kan arbeta. Då ersätts för ekonomisk invaliditet. Även det ersättningsbeloppet varierar från 1 miljon kronor till närmare 6,5 miljon kr.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER


Det här kan en barnförsäkring ge ersättning för:

 • Medicinsk invaliditet. Det är en bestående kroppsfunktionsnedsättning som konstateras och bedöms av läkare.  
 • Ekonomisk invaliditet. Det är en varaktig nedsättning med minst 50 % av barnets framtida arbetsförmåga (i vuxen ålder).
 • Kostnadsbidrag
 • Ersättning vid sjukhusvistelse /vård i hemmet
 • Dödsfallskapital
 • Läke-, tand- och resekostnader
 • Merkostnader och resekostnader
 • Rehabilitering/Hjälpmedelskostnader
 • Krisförsäkring
 • Vanprydande ärr


Viktigt att tänka på:

 • Se till att försäkringen gäller för både sjukdomar och olycksfall.
 • Fyll i hälsodeklarationen noga och fullständigt.
 • Försäkringen ska ge ersättning för både nedsatt funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) och för nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Här skiljer sig bolagens villkor. Se även på hur du ersättningen betalas ut vid ekonomisk invaliditet, vissa bolag betalar ut engångsbelopp, andra ger månadsersättning.
 • Läs på om självrisker. De flesta barnförsäkringar gäller utan självrisk, men det kan förekomma undantag på vissa moment hos vissa bolag. Exempel på moment där självrisk kan förekomma är läke-, tandskade- och merkostnader.
 • Är dina barn fullt friska så kan du mycket väl byta barnförsäkring, men har de haft återkommande problem av något slag så tänk dig för.
 • Gruppförsäkrings kan vara ett alternativ! Jämför villkor mellan gruppförsäkring och en individuell försäkring. Billigare premier med gruppförsäkring, men högre ersättning med individuell försäkring.
 • Läs på vilka sjukdomar som är undantagna från ersättning i försäkringen. Alla barnförsäkringar innehåller begränsningar för medfödda sjukdomar eller för vissa uppräknade diagnoser. I några bolag kan man teckna en tilläggsförsäkring som ger ett visst skydd även för dessa sjukdomar.
 • Det finns valbara tillägg i en del barnförsäkringar. Bland de viktigaste är tillägg för medfödda sjukdomar, ett tillägg som dock måste tecknas före 6 månaders ålder på barnet. Det kan även finnas andra särskilda krav och förbehåll gällande medfödd sjukdom, så det här är en punkt att undersöka villkoren extra noggrant på.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå och Insplanet