Ökad förlust för Morphic

Publicerad 2009-05-27 08:37

Miljöteknikföretaget Morphic redovisar en förlust efter finansnetto på 61,1 miljoner kronor för årets första kvartal. Motsvarande period ett år tidigare var förlusten 40,1 miljoner kronor.

Intäkterna sjönk till 73,3 miljoner kronor jämfört med 108,0 miljoner kronor.

Morphic Technologies har tidigare offentliggjort finansiella mål avseende bland annat koncernens omsättning 2012. Den globala finansiella krisen har emellertid visat sig ”ha sådana genomgripande och bestående konsekvenser för Morphic, avseende faktorer såväl inom som utom Morphics kontroll”, att styrelsen i nuläget anser att det ej är möjligt att definiera ett långsiktigt finansiellt mål.

Det framgår av rapporten. Bolagts styrelse ser dock att ”underliggande fundamenta pekar i en för Morphic gynnsam riktning” och gällande utsikterna framåt bedömer man att ”konjunkturen kommer vara fortsatt svag under de närmaste kvartalen.

På längre sikt förväntas tillväxt som gradvis kan ge skalfördelar”. Morphics VD, Martin Valfridsson, skriver i en kommentar att ”konjunkturen är fortsatt svag vilket har påverkat periodens nettoomsättning negativt, men samtidigt har antalet kundförfrågningar ökat jämfört med tidigare kvartal”. Vidare ses likviditetsbehovet över kontinuerligt och det kostnadseffektiviserings program som drivits sedan oktober 2008 fortsätter enligt plan.

TT / Nyhetsbyrån SIX