Lägre vinst för Peab

Publicerad 2009-05-14 13:45

Peab redovisar en vinst före skatt på 183 miljoner kronor för första kvartalet i år. Samma kvartal i fjol gjorde byggkoncernen en vinst på 275 miljoner kronor. Omsättningen steg från 7 630 miljoner till 7 844 miljoner kronor.

Peab redovisar en vinst före skatt på 183 miljoner kronor för första kvartalet i år. Samma kvartal i fjol gjorde byggkoncernen en vinst på 275 miljoner kronor.

Omsättningen steg från 7 630 miljoner till 7 844 miljoner kronor.

Orderingången under första kvartalet föll till 6 949 miljoner kronor, ned från 9 464 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. Det gav en orderstock på 24 079 miljoner kronor vid utgången av mars månad.

”Nedgången märks främst inom det privata bostads- och lokalbyggandet medan orderingången ökar inom anläggning”, skriver Peabs vd Mats Paulsson i en kommentar.

Bakom nedgången finns bland annat att hushållen tvekar om att investera till följd av sämre arbetsmarknadsläge och stramare kreditgivning från bankerna, enligt Peab.

(TT)