Män drabbas hårdare av arbetslöshetFoto: Jupiterimages

Män drabbas hårdare av arbetslöshet

Publicerad 2009-04-23 11:42

I mars i år var 404 000 personer, 8,3 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Fler män än kvinnor drabbas av arbetslöshet..

I mars i år var 404 000 personer, 8,3 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med samma månad i fjol.

Antalet sysselsatta var i mars 4 459 000 personer, det är en minskning med 70 000 personer jämfört med samma månad förra året.

Minskningen av antalet sysselsatta har i första hand drabbat män. 56 000 av de 70 000 personerna var män.

Liksom i februari minskade sysselsättningen mest inom näringsgrenarna ”tillverkning och utvinning, energi och miljö” samt ”byggverksamhet”. I de grupperna minskade antalet sysselsatta med 53 000 respektive 23 000 jämfört med mars i fjol.

De tidsbegränsade anställningarna fortsatte också att minska. Här drabbar nedgången främst kvinnor, enligt SCB.

Arbetslösheten bland män var 8,5 procent och bland kvinnor 8,1 procent. Av de arbetslösa var en fjärdedel eller 100 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta jobb.

TT