Bilia köper BMW

Publicerad 2009-04-07 09:11

Bilia har ingått avtal med BMW Sverige om förvärv av dennes återförsäljarverksamhet i Göteborgsområdet.

Tillträde är den 15 maj 2009. Avtalet förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 120 miljoner kronor. Av köpeskillingen betalas cirka 65 miljoner kontant på tillträdesdagen och resterande del i början av 2010.

Verksamheten bedrivs i egen anläggning i Mölndal och omsätter cirka 700 miljoner kronor om året, skriver Bilia. Antal anställda uppgår till 67 och samtliga får behålla sin anställning, framgår det vidare.

Rörelsemarginalen under de senaste tre åren uppgick i genomsnitt till 2,6 procent.

Nyhetsbyrån SIX