Katastrof i Swedbank

Publicerad 2009-03-02 08:10

Swedbank har halverat sitt värde under årets två första månader. Rykten om en ny nyemission har sänkt aktien som är en ren katastrof.

Under den förra finanskrisen i början av 90-talet blev aktier i storbankerna också en trist historia för ägarna – SEB-aktien var ett tag under 10 kr när marknaden t o m var osäker på överlevnaden.

De som då satte sina pengar i SEB gjorde sedan en dunderaffär – och det är sannolikt detta som gjort att småsparare som köpt aktier senaste månaderna gärna satsat på just de nedpressade bankaktierna.

Men bara för en aktie har fallit med 80 procent finns det ingenting som säger att det inte kan halveras minst en gång till. Och det är precis vad som har hänt Swedbank sedan nyemissionen i december där teckningskursen var 48 kr. Kursen på börsen var då också ungefär densamma vid teckningstillfället.

Swedbanks kurs har fortsatt att falla efter årsskiftet för att notera en ny bottennotering i fredags under 24 kr. Framför allt pekas rykten om en ny nyemission ut som orsaken till kursfallet. Det är det ekonomiska läget i Baltikum och t ex Ukraina som oroar och där Swedbank har en stor utlåning. I värsta fall kan det bli kreditförluster på tiotals miljarder och det finns analytiker som räknar med att Swedbank i så fall kommer göra förlust innevarande år.

Med sådana rykten och prognoser på marknaden är kursfallet inte överraskande – och de som nyligen köpt aktien står nu med lång näsa. Det är möjligt att köpen på lång sikt blir en bra affär – men just nu är kurstrenden inte särskilt upplyftande.

MAGNUS ALFREDSSON, PRIVATA AFFÄRER