Rejäl förlust för Morphic

Publicerad 2008-12-19 09:01

Morphic redovisar ett resultat efter skatt på -84,7 miljoner kr för det andra kvartalet augusti-oktober i det brutna räkenskapsåret 2008/2009. Det kan jämföras med en förlust på -6,5 miljoner samma period i fjol.

Per aktie var resultatet -0,50 kr, jämfört med -0,05 kr samma period i fjol.

Rörelseresultatet blev -92,1 miljoner kr, mot -8,5 miljoner kr samma period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner, en ökning från 94,8 miljoner kr samma period i fjol.

Orderstocken vid slutet av perioden värd 925 miljoner kr, att jämföra med 1 022 miljoner kr i slutet av juli.

Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 368 miljoner kr, att jämföra med 173 miljoner kr ett kvartal tidigare.

Bolaget genomförde en nyemission på 363 miljoner kronor under oktober månad.

PRIVATA AFFÄRER och Nyhetsbyrån Direkt