Så skyddar du dig vid arbetslöshetFoto: Jupiterimages

Så skyddar du dig vid arbetslöshet

Publicerad 2008-12-01 11:18

Intresset för att teckna en inkomstförsäkring mot arbetslöshet har ökat kraftigt den senaste tiden. Men om du blir arbetslös inom det närmaste året är det för sent nu. Privata Affärer reder ut vad de olika alternativen innebär.

Ersättningstaket för a-kassan är 80 procent av 18 700 kr de första 200 dagarna, eller 14 960 kr i månaden före skatt. För de som tjänar långt över 18 700 kr innebär det en dramatisk sänkning av inkomsten under arbetslöshetstiden. För den som vill ha högre ersättningsnivåer finns möjlighet att teckna en inkomstförsäkring via ett försäkringsbolag. Men olika regler gäller om du har en försäkring via ditt fackförbund eller har tecknat den direkt hos ett försäkringsbolag.

Att nu teckna en försäkring kan vara för sent eftersom det är en lång kvalificeringstid, 12-18 månader, innan du kan ta ut pengar från försäkringen. 

– Om du köper en bil kan du samma dag teckna en bilförsäkring och ha ett försäkringsskydd direkt om din bil blir stulen. Men om du tecknar en inkomstförsäkring så måste du haft försäkringen i 12 månader innan du har ett försäkringsskydd. Om du inte har varslats om uppsägning kan det vara värt att teckna en försäkring, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet, som i två års tid förmedlat inkomstförsäkringar åt försäkringsbolaget Accept.

Sacos inkomstförsäkring, som är obligatorisk för alla som är medlemmar i tio av Sacos medlemsförbund, däribland Jusek, ger 80 procent av inkomsten upp till taket på 80 000 kronor i månadslön i 120 dagar.

Telefonen går varm hos försäkringsförbundet Juseks medlemsjour. Förbundets 50 000 medlemmar har en inkomstförsäkring som de varje månad betalar 26 kronor till genom sin fackföreningsavgift.

– Det exploderat i antal telefonsamtal under oktober månad. Många ringer och är oroliga och har frågor. De flesta som ringer för att förvissa sig om att de omfattas av försäkringen och har betalat in sina avgifter, säger Yvonne Bergström, ansvarig för medlemsregistret hos Jusek.

Det är många nu som hör av sig för att teckna den tilläggsförsäkring som ger som ger ersättning längre än de 120 dagarna som den obligatoriska försäkringen täcker.

Tilläggsförsäkringen ger tillsammans med a-kassa 80 procent av lönen i ersättning under dag 121-200 som en person är arbetslös och 70 procent under dag 201-240. Maxtaket är 50 000 kr i månadslön. För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös och ha arbetat i minst 12 månader.

– Det har varit en explosion av intresserade av vår tilläggsförsäkring, men för många är det för sent att teckna den eftersom det krävs att man har haft försäkringen i 18 månader innan du kan får ersättning, säger Niklas Wångmar, operativt ansvarig på Salusansvar för Sacos inkomstförsäkring

Det är mer fördelaktigt att ha försäkringen via sitt fackförbund än att teckna den själv direkt hos Salus Ansvar, säger Niklas Wångmar.

– Det är snällare villkor och billigare försäkring. Om du tecknar en försäkring själv får du betala en högre premie ju mer du tjänar. Den lägsta premien för den lägsta inkomsten är 42 kr i månaden om du tecknar den själv hos Salus Ansvar och inte har den via Saco, säger Niklas Wångmar.

Även Insplanet har sett en markant ökning av intresserade som vill teckna försäkring.

– Vi har sett en fördubbling av antalet som tecknat en försäkring den senaste månaden, säger Erik Lif. Ökningen är från låga nivåer, men det är ändå en kraftig ökning, menar han.

En fördel med att teckna en försäkring via Insplanet är att ersättningstiden är längre, 300 dagar.

– Många fackförbund ersätter de första 100-120 dagarna av de 300 dagar som du kan få ersättning från a-kassan. För de som har störst behov av försäkringen, som tjänar över 30 000 kronor i månaden, kan det ta längre tid än 120 dagar att skaffa ett lika kvalificerat jobb, säger Erik Lif.

Fördelen med att ha en inkomstförsäkring via sitt fackförbund är lägre premier och att premien är samma oavsett inkomst. Fördelen med att teckna den privat är att du kan få ersättning under hela tiden som du har rätt till a-kassa, det vill säga under 300 dagar.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER

Att tänka på vid tecknande av inkomstförsäkring:

  • Hur lång är kvalificeringstiden? Varierar från 12-18 månader.
  • Hur många dagar får du ersättning, kan vara från 100 till 300 dagar.
  • Kostnad för att teckna försäkringen. Hur hög är premien och betalar du högre premie, ju mer du tjänar?
  • Hur många karensdagar är det? Du måste vara arbetslös ett antal dagar innan du får ut pengar från försäkringen. Antalet karensdagar varierar från försäkring till försäkring.
  • Är det ett tak för hur hög inkomst du kan få ersättning upp till?

Saco-förbund som har en gemensam inkomstförsäkring via sitt medlemskap:

(försäkring via Salus Ansvar)

·          Sveriges Ingenjörer

·          Saco-förbundet Trafik och Järnväg

·          Civilekonomerna

·          Naturvetareförbundet

·          Sveriges Farmacevtförbund

·          Agrifack

·          Jusek

·          Akademikerförbundet SSR

·          DIK

·          SRAT

·          Kyrkans Akademikerförbund (egen lösning)

LO-förbund:

(försäkring via Folksam)

·          Kommunal

·          Handels

·          Seko

·          Byggnads

·          Transport

·          Livs

·          Elektrikerna