Stor förlust för Wedins

Publicerad 2008-10-15 15:43

Wedins redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -40,7 miljoner kronor (-14,1) för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal, juni till augusti.

Den ökande försiktigheten i konsumtionen och logistikstörningar, det är Wedins utmaningar.
Det framgår av bolagets kvartalsrapport. Wedins påverkas, liksom övriga detaljhandeln, av den finansiella turbulens som råder både i Sverige och i omvärlden.
 
– En generellt ökad försiktighet i konsumtionen kan ge avtryck i vår försäljning, skriver vd Per Thelin i en kommentar.

Vidare har Wedins en utmaning i att utveckla logistiken där bolaget har haft stora störningar under slutet av senaste kvartalet. Det har påverkat försäljningsutvecklingen negativt, heter det vidare. Wedins bedömning är att problemen ska vara åtgärdade från och med november månad.

– Under september ökade försäljningen trots logistikproblemen för Accentkedjan i Sverige och Finland medan vi noterade minskningar i övriga koncernen. Totalt hamnade försäljningen under föregående års nivå i september för jämförbara enheter, skriver Per Thelin.

Justerat för integrationskostnader och nedskrivningar uppgick resultatet för tredje kvartalet  till -18,9 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev -0:43 kronor (-0:26).

Resultat efter finansnetto var -56,0 miljoner kronor (-13,5). Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,3 procent (52,0). Rörelseresultatet blev -53,0 miljoner kronor (-11,8).

Försäljningen uppgick till 233 miljoner kronor (159). Ingen utdelning för helåret föreslås lämnas, stämma hålls den 15 januari.

Nyhetsbyrån Direkt