Höjd utdelning väntas i Kungsleden

Publicerad 2007-11-19 15:04

Kungsledens affärsmodell, utmärkta facit i handel med fastigheter och goda möjligheter till förvärv av tillgångar gör aktien till ett intressant spel. Dessutom kan utdelningen höjas. Det skriver Deutsche Bank i en analys daterad den 1 oktober.

Investmentbanken sänker sin riktkurs från 113 till 105 kronor mot bakgrund av en höjd riskpremie för aktien. Samtidigt upprepas rekommendationen köp.

Deutsche Bank ser att förvärv är troligast inom den offentliga sektorn i Sverige och inom äldrehem i Tyskland med yield omkring 6,5 till 7 procent.

Investmentbanken har räknat in nettoköp för 2 miljarder kronor i sina prognoser för 2008, vilket ökar vinsten per aktie med 0:21 kronor eller runt 4 procent.

Om den nyligen aviserade försäljningen till Orkla går igenom kommer det att ge ett ökat utrymme för utdelning. Deutsche Bank har höjt utdelningsprognosen för 2007 från 5 till 7 kronor per aktie framgår det.

(Nyhetsbyrån Direkt)