Ökande förlust för Morphic

Publicerad 2007-11-19 15:07

Morphic redovisar ett nettoresultat på -19,8 miljoner kronor (-10,3) för de tre första månaderna i det brutna räkenskapsåret 2007/2008.

Rörelseresultatet blev -21,7 miljoner kronor (-10,6). Men omsättningen ökade kraftigt och uppgick till 63,7 miljoner (16,3).

Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 185 miljoner kronor jämfört med 206 miljoner kronor vid utgången av föregående kvartal.

Bolaget upprepar sin målsättning att nå minst 2 miljarder kronor i omsättning verksamhetsåret 2008/2009.

(Nyhetsbyrån Direkt)