Konjunkturcykel

Publicerad 2007-11-20 13:55

I aktieartiklar nämns ofta "konjunkturcykeln" - "denna aktie ligger tidigt i konjunkturcykeln" mm. Kan ni utveckla vad konjunkturcykeln är, vilka aktier som finns i den (är cykliska ?), på vilket sätt de är cykliska, vilka är tidiga, vilka är sena, mm.

En konjunkturcykel spänner normalt över 5 år. Men mönstret ser olika ut i olika branscher.
Företag som levererar råvaror märker en uppgång i den allmänna konjunkturen före tillverkningsföretagen. produkter som innebär stora investeringsbeslut för köparen

Hans Bolander