USA-ränta och PPM-pengar i fokus på börsen idag

Publicerad 2007-11-20 09:42

En stor del av de PPM-pengar som vi alla nu får ska placeras i aktier. Det är positivt för kurserna. Dagens räntebesked från USA står också i fokus vid dagens aktiehanel.

USA-börserna lyfte på måndagen med stärkt dollar och fallande oljepris. Det kan ge fortsatt uppgång i Stockholm i dag.

I fokus på tisdagen står ett nytt räntebesked från Federal Reserve där man väntar oförändrad styrränta.

De väntas dock fortsatt flagga för att vissa inflationsrisker kvarstår och anföra att omfattningen och tidpunkten för eventuella ytterligare åtstramningar som kan behövas avgörs av utvecklingen i den ekonomiska tillväxten och priserna.

Efter ett eventuellt sådant besked väntas marknadsaktörer rikta blickarna mot fredagens amerikanska KPI- rapport för november, som väntas visa att kärninflationstakten låg kvar på 2,7 procent.

I Stockholm har dollaroron minskat något – och man tar fasta från positiva nyheter från H&M och att pensionspengar från PPM-systemet nu ska placeras.

Lägg därtill att en hel del andra pengar från penionslösningar bör vara på väg in på marknaden, så kanske årets sista veckor blir positiva på börsen.

MAGNUS ALFREDSSON