Högkonjunkturen ger brist på kvalificerad arbetskraft

Högkonjunkturen ger brist på kvalificerad arbetskraft

Publicerad 2007-11-20 09:42

Högkonjunkturen har nu fått fullt genomslag för landets underleverantörer, som lider stor brist på kvalificerade yrkesarbetare. Det visar en enkät som Svensk Industriförening (Sinf) gjort.

Den höga efterfrågan innebär att underleverantörerna är mycket optimistiska och satsar allt mer på effektivare maskiner och ökad kompetens.

Men nästan hälften av de 120 tillfrågade företagen säger att de inte får tag på kvalificerad personal. Det gäller främst verkstadsföretagen.

”Verkstadsindustrin och elektronikbranschen skulle gärna nyanställa fler än 20 procent av nuvarande arbetsstyrka”, skriver Lennart Uhlman, vd för Sinf, i enkäten.

Jämfört med den senaste enkäten 2004 har prispressen från kunderna, storföretagen, minskat något, men är fortfarande ett stort problem.

Svaret och motåtgärden är rationaliseringar. Men till skillnad från 2004 är det färre företag som varit tvungna att ta av sin vinstmarginal, skriver han, och fortsätter:

”Elektronikbranschen är dock ett undantag. Här har över hälften av företagen tvingats göra detta”.

Men framtidsoptimismen frodas och produktiviteten ökar stadigt. Det gäller främst verkstads-, plast och pressgjutningsföretagen.

Enkäten som presenterade på Elmiamässan i Jönköping på tisdagen omfattar 120 företag med i snitt 12 anställda och en omsättning på 15 miljoner kronor.

(TT)