Wedins får böta till börsen

Publicerad 2007-11-20 10:26

Sko- och accessoarkedjan Wedins har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Därför får nu bolaget betala ett vite till börsen på 576 000 kronor.

Det har börsens disciplinnämnd beslutat, enligt ett pressmeddelande.

Wedins har enligt nämnden dels underlåtit att i tid informera om en extra bolagsstämma, dels har bolaget inte hanterat kurspåverkande information på rätt sätt.

Enligt noteringsavtalet måste ett börsbolag omedelbart informera när en styrelse beslutat att kalla till en extra bolagsstämma. Men det gjorde inte Wedins styrelse när den i slutet av september i fjol beslutade om en extrastämma för val av ny styrelse. Först två dagar senare blev beslutet offentligt.

När det gäller kurspåverkande information ger börslagen visst utrymme för ett bolag att skjuta upp offentliggörandet. Men i så fall måste börsen informeras.

När Wedins-styrelsen i oktober fick veta att Föreningssparbanken förkortat återbetalningstiden för en så kallad säsongskredit informerades dock varken aktieägarna eller börsen. Några dagar senare läckte informationen ut i Svenska Dagbladet, med ett kursras som följd.

Det utdömda vitet motsvarar tre årsavgifter.

(TT)