Bure

Publicerad 2007-11-20 14:10

Hej, Bure lånade ju pengar av oss aktieägare för några år sedan. Detta lån löstes i år och skattemynd. har tagit upp återbetalningen som en ersättning. Skall denna återbetalning anses som ersättning som skall beskattas? Om så, vad är då ingångsvärdet?

Detta är en ränteinkomst. 4.36 kr ska tas upp som anskaffningsvärde. Du ska ha fått 5,45 per förlagsbevis.

Så här skriver Skatteverket:

Bure förtidslöste förlagslånet per den 31 mars 2005. Inlösen skedde till 80,7 procent av det nominella värdet. Fö

Anders Andersson