Fond

Publicerad 2007-11-20 14:08

Jag har en fond i Robur med namn Lux Svensk Obligationsfond. Värde drygt 200 000:- Jag tycker den ger dålig utdelning. Jag skulle vilja få förslag på fondbyte till en fond som kan ge bättre avkastning men med bibehållen säkerhet likvärdig den aktuella obl

Jag tycker du istället ska placera t ex hälften i en hedgefond, t ex AktieAnsvar Graal, Erik Penser hedge, Brummer & Partners fond Helios eller Catella Hedge. Läs mer om hedgefonder i nästa nr som kommer i nästa vecka.

Hans Bolander