Fortsatt förluster för Wedins

Publicerad 2007-11-20 10:46

Det ser fortsatt dystert ut för skokedjan Wedins. Förlusterna ökade under det brutna räkenskapsårets andra kvartal, vilket fick Wedinsaktien att falla som en sten.

Resultatförsämringen beror främst på en oväntat svag skoförsäljning under både januari och februari. Däremot var försäljningsutvecklingen för affärsområdena Rizzo och Accessoarer positiv enligt Wedins.
”Den svaga utvecklingen för produktområdet Wedins skor förklaras främst av alltför låg andel och tillförsel av nyheter, delvis till följd av den tidigare likviditetssituationen, i kombination med missbedömning vad gäller sortimentssammansättningen”, skriver Wedins i rapporten.

Den negativa trenden väntas hålla i sig även under det tredje kvartalet. Det svaga resultatet och den dystra prognosen fick Wedinsaktien att falla med hela 7 procent på Stockholmsbörsen.

Förlusten efter skatt redovisas till 39,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förlusten på 30,7 miljoner kronor för motsvarande kvartal föregående år.
Försäljningen var i princip oförändrad på 256 miljoner kronor.

Strukturkostnader belastade resultatet med 21 miljoner kronor under kvartalet, enligt delårsrapporten.

Wedins har sedan 2001 redovisat förluster på drygt en halv miljard kronor och har därför påbörjat ett omfattande kostnads- och effektiviseringsprogram. Det ska leda till kostnadsbesparingar på 50 miljoner kronor om året och få full effekt mot slutet av 2007.

Var fjärde anställd på huvudkontoret har sagts upp, bolaget har fått en ny vd och inköpsorganisationen håller på att trimmas.

(TT)