Stark tillväxt första kvartalet

Publicerad 2007-11-20 11:04

RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på 22,3 miljoner kronor (18,2) för det första kvartalet av det brutna räkenskapsåret 2005/2006. Omsättningen stiger kraftigt och aktien stiger med 2 procent på en oregelbunden börs.

STOCKHOLM (Direkt)
Resultatet per aktie var 1:34 kronor (1:21).

Efter finansiella poster var resultatet 30,8 miljoner kronor (25,1) medan rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (26,4).

Bruttovinstmarginalen minskade till 51,8 procent (53,7). Minskningen förklaras av att bruttomarginalen i DSN, som RNB köpte under 2005, är lägre än i övriga koncernen, enligt rapporten.

Nettoomsättningen steg till 315 miljoner kronor (231).

För räkenskapsåret 2005/2006 spår bolaget en kraftig ökning av omsättningen som en följd av de förvärv som gjorts de senaste åren. Resultatet väntas väsentligt överstiga föregående års.

De nya verksamheter som tillförts ger en jämnare fördelning av resultaten mellan kvartalen jämfört med tidigare, skriver bolaget.

RNB:s varulager uppgick den 30 november till 203 miljoner kronor (138). Ökningen beror på köpet av DSN samt nya butiker i Norge och på NK i Stockholm och Göteborg.

(Nyhetsbyrån Direkt)