Locket på om Wedins nyemission

Publicerad 2007-11-20 11:20

Den förlusttyngda skokedjan Wedins uppges förbereda ännu en nyemission, den här gången på hela 300 miljoner kronor. Vd Ingrid Osmundsen lägger locket på.

På torsdagsmorgonen stoppades handeln med Wedins aktie på börsen, sedan SvD Näringsliv berättat om emissionsplanerna. Men Osmundsen vill varken kommentera handelsstoppet eller uppgifterna i tidningsartikeln.

– Det sprider bara spekulationer. Vi kommer att komma ut med mer information i morgon (fredag), säger hon.

Nyemissionen har, enligt SvD, i praktiken tvingats fram av Wedins största långivare Föreningssparbanken som anser att finanserna är för svaga.

Inte heller banken vill tala om saken:

– Vi har inga kommentarer över huvud taget, säger presschefen Jesper Berggren.

Stora skulder
Skokedjans senaste delårsrapport visar att bolaget hade knappt 18 miljoner i kassan den 31 augusti, då räkenskapsåret avslutades. Det är bara en halv miljon mer än vid samma tid i fjol – trots att Wedins tagit in över 150 miljoner kronor i en nyemission så sent som i februari.

Samtidigt uppgick de kortfristiga skulderna till nästan 200 miljoner kronor och de långfristiga, räntebärande skulderna till närmare 400 miljoner kronor.

Soliditeten, ett mått på ett företags långsiktiga betalningsförmåga, var 21 procent. Det kan jämföras med till exempel Ericssons soliditet som ligger på nära 50 procent.

Ökad förlust

I rapporten redovisade Wedins en förlust efter finansnetto på 137 miljoner kronor för det gångna räkenskapsåret, en försämring med 40 miljoner kronor jämfört med året före. Bolaget hävdade dock att det nya räkenskapsåret börjat bra.

För aktieägarna i Wedins har dock hösten varit allt annat än bra. Efter en topp på 72:50 kronor i början av oktober har aktien rasat till 53 kronor vid börsens stängning på onsdagen. En orsak har varit de omfattande skriverierna om turbulensen i Wedins, efter nye huvudägaren Peter Lindgrens inträde.

Till exempel valde större delen av den gamla styrelsen i september att ställa sina platser till förfogande på grund av oenighet med Lindgren, som håller i ordförandeklubban.

(TT)