Förlusten för Wedins fortsätter öka

Publicerad 2007-11-20 13:35

Förlusten ökar för skokedjan Wedins, som även skakas av turbulens i styrelsen. Bolaget redovisar en förlust efter finansnetto på 65,1 miljoner kronor för det bruna räkenskapsårets sista kvartal, juni-augusti.

Motsvarande period förra räkenskapsåret gav en förlust på 44,5 miljoner kronor.

Resultatet tyngs av engångskostnader på cirka 29 miljoner kronor för bolagets besparingsprogram.

Försäljningen ökade dock till 277,8 miljoner kronor, från 235,8 miljoner kronor.

Förlusten för hela räkenskapsåret ökade till 136,8 miljoner kronor, från 96,5 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Det nya räkenskapsårets uppges ha börjat bra. Försäljning, bruttovinstmarginal och resultat i september är väsentligt bättre än under föregående år, enligt bokslutsrapporten.

Wedins besparingsprogram beräknas leda till att kostnaderna minskar med minst 50 miljoner kronor per år. Bolaget räknar med viss effekt redan under innevarande kvartal.