Skogsbolagen sjukast bland börsföretagen

Publicerad 2007-11-20 13:33

IT-branschen är friskast medan skogsbranschen är sjukast med sämst hälsobetyg. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron är 5,2 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, för kvinnor är genomsnittet 6,9 procent, enligt Folksams Hälsoindex.

IT-branschen får högst hälsobetyg, och industriföretaget Sensys Traffic är ”Sveriges friskaste företag”. Rapporten är en unik sammanställning över sjukfrånvaron i samtliga börsbolag.

Högst hälsobetyg av samtliga företag på A-listan får investmentbolaget Investor med betyget 4,3 av 5,0 möjliga i Folksams Hälsoindex. I Investor ligger den totala sjukfrånvaron på 2,6 procent, varav 39,6 procent avser långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor är 1,8 procent. Investor har 145 anställda.

Industriföretaget Sensys Traffic på O-listan är ”Sveriges friskaste företag” och får högst genomsnittsbetyg av alla börsföretag med 5,0 av 5,0 möjliga. Sensys Traffic har en total sjukfrånvaro på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger på 0,0 procent. Företaget har endast 15 anställda.

IT-branschen placerar sig i topp med ett genomsnittligt hälsobetyg på 3,88 av 5,0 möjliga i Folksams Hälsoindex. Skogsbranschen får lägst hälsobetyg, med 2,83 i genomsnitt, och hamnar på bottenplaceringen.

Sedan den 1 juli 2003 är det lag på att alla arbetsgivare med fler än tio anställda ska redovisa sjukfrånvaron i sin årsredovisning.
– Regeringens ambition med lagen var att en öppen redovisning av sjuktalen skulle pressa ner sjukfrånvaron, att vi skulle slippa spekulera. Men nästan 43 procent av börsbolagen väljer att utnyttja kryphålet och redovisa sjuktal för färre än 40 procent av koncernens anställda i Sverige. Det förvånar mig att företagen inte ser vilka möjligheter som öppnas när sjukfrånvaron minskar utifrån såväl strikt företagsekonomiska som arbetsmiljömässiga skäl, säger Anders Sundström, Folksams vd.

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron bland börsbolagen var alltså under förra året 5,2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav 57,5 procent utgjordes av långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor var i genomsnitt 6,9 procent.

Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor har betygsatt totalt 235 börsbolag utifrån uppgifter i bolagens årsredovisningar för 2004. 207 av bolagen redovisar fullständiga uppgifter. Genomsnitten är baserade på siffrorna från dessa 207 företag och har viktats efter antal anställda i bolagen.

Under 2004 betalade Folksam ut ersättning motsvarande 265,6 miljoner kronor till långtidssjukskrivna försäkringskunder. De allra flesta var sjukskrivna i mer än ett år.

Folksam har fyra miljoner livförsäkringstagare och har som kundägt försäkringsbolag ett ansvar att hålla nere kostnaderna.
– Därför tänker Folksam fortsätta väcka opinion och arbeta för att ansvaret för rehabiliteringen flyttas till arbetsmarknadens parter, enligt den modell vi beskrivit i rapporten ”Rehabilitera rehabiliteringen”, säger Folksams vd Anders Sundström.

(TT)