Ökande förluster pressar Wedins

Publicerad 2007-11-21 09:06

Wedins redovisar ett resultat efter skatt på -33,9 miljoner kronor (-20,2) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2004 till februari 2005. Aktien föll med 7 procent efter den dåliga delårsrapporten.

Resultatet per aktie blev -0:14 kronor (-0:10).

Resultat efter finansnetto var -47,6 miljoner kronor (-20,2). Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,7 procent (54,7).

Rörelseresultatet blev -42,0 miljoner kronor (-15,8).

Försäljningen uppgick till 253 miljoner kronor (246).

Under sexmånadersperioden blev resultatet efter skatt -30,1 miljoner (-18,2) och bruttomarginalen uppgick till 54,6 procent (56,2). Försäljningen steg till 551 miljoner kronor (506).

(Direkt)