Stark avslutning på 2004 för Bilia

Publicerad 2007-11-21 09:35

Bilia fick en stark avslutning på 2004 genom att antalet registrerade personbilar i Sverige steg med 21 procent i december. Sett till hela 2004 var ökningen 1,2 procent, jämfört med 2003, till 264.212 personbilar.

Även om man inte ska dra allt för
stora växlar på statistiken över personbilsregistreringen för
december månad enskilt så avspeglar siffrorna ändå den goda
avslutningen på 2004.

Det säger Bilias VD Jan Pettersson till Nyhetsbyrån Direkt.

”Jag tror att vi hamnar på ungefär samma totalmarknad 2005, det vill säga ungefär 260.000 bilar”, säger Jan Pettersson.

När det gäller decemberutvecklingen menar han att Bilia inte brukar titta så mycket på enskilda månader.

”Men det blev ett ordentligt ryck i december. Det här avspeglar en ganska god försäljning under hösten och generellt
kan man säga att vi hade en bra avslutning på året”, säger Jan Pettersson.

Han pekar dock på förmildrande omständigheter som exempelvis fler arbetsdagar i månaden jämfört med december 2003.

Medan totalmarknaden växte med 1,2 procent steg Volvos andel av den svenska marknaden med drygt 7 procent. Renault
tappade dock till en marknadsandel på 5,3 från 2003 års 5,6 procent.

I Danmark registrerades cirka 120.000 personbilar 2004, en ökning med 23-24 procent jämfört med 2003. Enligt Jan
Pettersson ligger Volvos marknadsandel i stort sett oförändrad på knappt 2 procent. Renaults andel av den danska marknaden
har ”sjunkit något” till drygt 4 procent.

I just Danmark har Bilia kämpat med lönsamheten och i senaste rapporten noterades en marginell förlust.

”Jag tror att den danska totalmarknaden kan gå upp ytterligare något 2005 och det är klart att det blir lite positivt. Men det rör sig inte om någon avgörande förändring
för verksamheten sett till resultatutvecklingen eftersom den bland annat har ett stort beroende av servicemarknaden”, säger Jan Pettersson.

I Norge steg nybilsregistreringen med 28,6 procent 2004 och med hela 97,1 procent i december enskilt. En starkt bidragande orsak till decemberökningen var en prisökning från årsskiftet på cirka 2 procent.

Dels höjdes momsen och dels steg den statliga registreringsavgiften på importerade bilar. Sammantaget innebär det att exempelvis en Volvo V70 från
årsskiftet blev ungefär 10.000 norska kronor dyrare.

Enligt Jan Pettersson ökade Volvos försäljning i Norge 2004 med drygt 50 procent och marknadsandelen uppgår därmed till 5,5 procent. Renault noterade en mer blygsam ökning, plus 1,1 procent, vilket ger en marknadsandel på 2,8 procent.

”Jag tror att marknaden i Norge hamnar på ungefär oförändrad nivå 2005 jämfört med 2004”, säger Jan Pettersson.

(Direkt)