Wedins siktar mot nya förvärv 2005

Publicerad 2007-11-21 09:58

Wedins bedömer att bolaget kan komma in i en första expansionsfas troligen någon gång under andra halvan av verksamhetsåret 2004/2005.

”Vi har exempelvis för få butiker med skor i Norge och i Finland vill vi växa i Helsingfors”, säger VD Roland Nilsson.

Expansionsfasen innehåller även ett andra led och Roland Nilsson bedömer att man når dit om kanske upp till fyra år.

– Vi har två butiker i Köpenhamn men en fortsatt expansion där ligger i dagsläget i vänteläge, säger han.

Vid sidan om målsättningen att få ned dagens 220 butiker till 180 stycken överväger Wedins att driva ett antal outletbutiker. I dagsläget äger man en tredjedel av lågpriskedjan Skokanonen och en option finns på att förvärva resterande del. Skokanonen omsätter enligt Roland Nilsson drygt 100 miljoner kronor.

– Vi håller på att utvärdera om vi ska utnyttja optionen och det rör sig om 17-18 outlets som vi i så fall tar över. Ska vi ta över så gör vi kanske inte det förrän september nästa år, säger han.

Vidare framgick att Wedins har ögonen på ”ett antal” kompletterande förvärv som skulle stärka bolaget och styrelsen har ett mandat att ge ut nya aktier för detta ändamål.

Roland Nilsson vill dock inte precisera vilka marknader som kan bli aktuella för framtida förvärv.

(Direkt)