Försäljningen av the Empire klar

Publicerad 2007-11-20 17:06

Försäljningen av tillgångar och verksamhet i The Empire AB och det finska dotterbolaget OY Etamet har nu genomförts. Köpare av verksamheten i The Empire AB är Metallcenter och Duxtel köpte verksamheten i OY Etamet. Bägge dessa bolag ingår i Alumeco koncer

Till årets slut löper garantier från säljarens sida som säkras genom att ett konto med 3 miljoner kronor låses.

– Uppgörelsen med Alumeco koncernen är industriellt riktig. Det sammanslagna företaget har alla möjligheter att bli framgån