Bästa kvartalet för New Wave Group

Publicerad 2007-11-20 17:07

I sin rapport för januari till mars uppger New Wave Group att perioden är det bästa första kvartalet någonsin. Vinsten efter finansnetto ökade med 15,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor.

Under perioden steg New Waves försäljning med 27 procent till 415,2 miljoner kronor.

För helåret 2003 väntas omsättningen överstiga 2 miljarder kronor och resultatet överstiga föregående år.