JM återköper egna aktier

Publicerad 2007-11-20 17:17

JM har återköpt 134 600 egna aktier. JMs totala innehav i egna aktier uppgår, efter dagens återköp, till 1 900 000 aktier eller 6,3 procent av antalet utestående aktier.

Enligt bolaget är syftet med återköpen att hålla kapitalstrukturen justerad för att höja avkastningen på eget kapital och vinsten per aktie.